Phần mềm Quản lý Nhân Sự SSOFT HRM

Ngày đăng: 26/02/2014

Phương thức thanh toán: Tiền mặt/chuyển khoản

Giao hàng: Liên hệ

Giá: Liên hệ

THÔNG TIN NGƯỜI BÁN

Công ty cổ phần Công Nghệ Phần Mềm SSOFT VN

Quốc gia: Hà Nội - Việt Nam

Thành viên miễn phí

Người liên hệ: Ms. Huyền

ĐT: 04 3 556 0356 - Fax:

Xem gian hàng

NỘI DUNG CHI TIẾT

Trên cơ sở đề xuất giải pháp và thống nhất với yêu cầu của quý khách hàng, Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm Ssoft Việt Nam cung cấp các sản phẩm phần mềm phục vụ quản lý nhân sự..

Giới thiệu phần mềm quản lý nhân sự tiền lương SSOFT HRM 9.0
                     
A. Giải pháp phần mềm nhân sự:
I.    Chức năng chính của sản phẩm:
1. Cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình
 • Cơ sở dữ liệu                    : SQL Server 2005
 • Ngôn ngữ lập trình            : C# .Net
 • Công cụ lập báo cáo         : Crystal Report
 • Kiến trúc lập trình              : Khách /chủ
 • Phông chữ đáp ứng theo bộ mã Unicode
 • Ứng dụng trên mạng diện rộng: cho phép sử dụng trên mạng nội bộ (LAN).
2. Nội dung chương trình
Thông tin về hồ sơ lý lịch
 • Quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, chức danh nghề....
 • Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình.
 • Quản lý chi tiết về  trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, chính trị.
 • Quản lý việc lưu trữ hồ sơ của người lao động.
 • Quản lý chi tiết quá trình công tác của người lao động trước khi vào công ty cho đến thời gian hiện tại.
 • Theo dõi quá trình khen thưởng, kỷ luật.
 • Theo dõi quá trình diễn biến lương của người lao động. 
 • Quản lý đánh giá quá trình làm việc và khả năng phát triển của nhân viên
 • Quản lý thông tin về mệnh,năm sinh âm lịch của từng nhân viên.
 Thông tin về hợp đồng lao động
 • Quản lý chi tiết về hợp đồng lao động giữa công ty với người lao động: Hợp đồng thử việc, tập việc, hợp đồng chính thức có xác định thời hạn, không xác định thời hạn.
 • Theo dõi gia hạn hợp đồng.
 • Theo dõi lưu trữ hồ sơ khi người lao động nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng.
Thông tin về đào tạo
 • Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo cho đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty.
 • Theo dõi quá trình đào tạo, chi phí thực hiện công tác đào tạo.
 • Theo dõi việc tạm ứng và thanh toán chi phí đào tạo của từng nhân viên.
Thông tin về tuyển dụng lao động
 • Quản lý chi tiết hồ sơ ứng viên dự tuyển.
 • Theo dõi chi tiết nội dung quá trình phỏng vấn các ứng viên.
 • Khi ứng viên được tuyển dụng, hồ sơ ứng viên sẽ được cập nhật vào hồ sơ nhân viên chính thức của công ty một cách tự động, không phải nhập liệu nhiều lần.
Thông tin về điều chuyển lao động theo từng vị trí
 • Theo dõi quá trình điều chuyển nhân sự theo từng vị trí
 • Theo dõi được tại thời điểm bất kỳ truy vấn nhân viên đang ở phòng ban,vị trí nào
Thông tin quản lý các chính sách cho người lao động
 • Hỗ trợ công tác theo dõi quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Theo dõi chế độ nghỉ phép, nghỉ dưỡng sức, ốm đau, thai sản.
Chức năng quản lý chấm công và tiền lương
Chấm công theo các phương pháp sau:
 • Chấm công theo ngày làm việc
 • Chấm công theo giờ hoặc ca làm việc
 • Tích hợp dữ liệu chấm công với máy chấm công
 • Dữ liệu chấm công có thể import từ excel hoặc export ra excel, doc, pdf,mail.
Tính lương theo các phương pháp sau:
 • Khối văn phòng: Tính lương theo thời gian
 • Khối sản xuất: Tính lương theo khoán sản phẩm (có công thức tính)
 • Khối kinh doanh: Tính lương theo thời gian và lương theo doanh thu
Lên các báo cáo lương như:
 • Bảng thanh toán lương cho từng ca với từng phân xưởng
 • Bảng thanh toán lương theo từng bộ phận (lãnh đạo, văn phòng, phân xưởng, kinh doanh…)
 • Bảng lương thực lĩnh
 • Bảng lương tạm ứng (nếu có)
 • Bảng kê chi tiết thuế thu nhập cá nhân
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
 • Bảng kê thu nhập chịu thuế, thuế TNCN lao động có ký hợp đồng
 • Bảng kê thu nhập chịu thuế, thuế TNCN, lao động không ký hợp đồng
Quản lý  các khoản thu nhập khác và nghĩa vụ của người lao động:
 • Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương.
 • Quản lý các khoản thưởng đột xuất, Tết, Lễ.
 • Quản lý phần trích nộp thuế thu nhập cá nhân
Quản lý phần trích nộp bảo hiểm xã hội...
Quản lý danh mục dùng chung
 • Danh mục được cập nhật một lần và dùng chung xuyên suốt cho toàn hệ thống.
 • Danh mục dùng chung được phân quyền cập nhật tùy theo chức năng, vai trò của từng bộ phận nhằm thống nhất bộ mã danh mục dùng chung cho toàn đơn vị.
 • Các danh mục về quản lý nhân sự bao gồm: Danh mục đơn vị, phòng ban, tổ sản xuất, chức danh, quan hệ gia đình, dân tộc, văn bằng chứng chỉ, trình độ chuyên môn, loại hợp đồng, đơn giá tiền lương...
Quản lý phân quyền bảo mật hệ thống
 • Quản lý người dùng đăng nhập hệ thống.
 • Quản lý người sử dụng, nhóm người sử dụng.
 • Thay đổi  mật khẩu người sử dụng.
 • Phân quyền cập nhật dữ liệu cho từng nhóm, từng người sử dụng .
Phân quyền khai thác chức năng chương trình cho từng nhóm, từng người sử dụng.
Báo cáo quản lý nhân sự:
 • Sơ yếu lý lịch
 • Tờ kê hồ sơ của người lao động
 • Danh sách trích ngang nhân viên hiện tại
 • Danh sách nhân viên hiện đang thử việc
 • Danh sách nhân viên hiện chưa có sổ bảo hiểm
 • Danh sách nhân viên vào làm việc tại công ty
 • Danh sách nhân viên tạm hoãn hợp đồng
 • Danh sách nhân viên nghỉ việc
 • Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng
 • Danh sách nhân viên thuộc diện chính sách: Thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng
 • Danh sách nhân viên đến tuổi nghỉ hưu.
 • Danh sách cán bộ chủ chốt
 • Danh sách nhân viên được khen thưởng, bị kỷ luật
 • Báo cáo tình hình nghỉ phép
 • Kế hoạch đào tạo nhân viên
 • Phiếu theo dõi đào tạo nhân viên
 • Danh sách các ứng viên dự tuyển
 • Danh sách các ứng viên được nhân vào làm việc chính thức.
 • Báo cáo quá trình làm việc của từng nhân viên
 • Báo cáo chi tiết diễn biến lương của từng nhân viên
 • Thống kê nhân viên theo độ tuổi
 • Thống kê nhân viên theo chức danh
 • Thống kê trình độ nhân viên: Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học
 • Thống kê tăng giảm nhân viên: Chi tiết, tổng hợp...
Báo cáo quản lý tiền lương:
 • Bảng tiền lương tạm ứng.
 • Bảng thanh toán tiền lương cho từng bộ phận, từng nhân viên
 • Bảng các khoản phụ cấp, thu nhập khác
 • Phiếu thu nhập của  từng nhân viên.
 • Bảng trích nộp thuế thu nhập cá nhân.
 • Bảng trích nộp bảo hiểm xã hội.
 • Báo cáo nguồn thanh toán lương cho các bộ phận
Báo cáo tổng hợp thanh toán tiền lương cho toàn công ty...
II.HỖ TRỢ VÀ BẢO HÀNH
Nội dung bảo hành
 • Sửa lỗi chương trình nếu có phát sinh,hỗ trợ sử dụng khi vướng mắc.
Thời gian bảo hành
 • SSOFT chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí và hỗ trợ sử dụng phần mềm trong thời gian 18 thángkể từ ngày ký nghiệm thu chương trình.
Phương thức bảo hành
 • H­ướng dẫn ngư­ời sử dụng sửa lỗi chư­ơng trình thông qua điện thoại, Fax, hoặc E-mail tối đa trong vòng 01 (một) giờ, kể từ khi nhận đư­ợc thông báo của Quí Công ty.
 • Bảo hành từ xa thông qua chương trình Teamviewer (với những khách hàng sử dụng WinXP/ Win Server, có đường truyền ADSL và có cài chương trình Teamviewer – chương trình Teamviewer do nhân viên SSOFT chịu trách nhiệm cài đặt)
 • Gửi phần sửa chư­ơng trình đến Quý Công ty trong vòng 01 (hai) ngày làm việc theo dấu của b­ưu điện kể từ khi nhận đư­ợc yêu cầu của Quý Công ty.
 • Trực tiếp sửa chữa lỗi của chư­ơng trình tại Quý Công ty trong vòng 01 (hai) ngày kểtừkhi nhận được yêu cầu.
Trân trọng kính gửi !
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ  PHẦN MỀM SSOFT VN