Đăng tin tìm mua
 • Hiển thị tin:

 • Dây truyền lọc mật ong

  Mô tả: Cần dây truyền lọc mật ong

  Ngày đăng: 06-06-2018 - Ngày hết hạn: 06-06-2019

  (Chỉ nhận thông tin chào hàng của thành viên vàng )

 • Hệ thống quan trắc môi trường

  Mô tả: Cần đơn vị cung cấp, lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường. 

  Ngày đăng: 06-06-2018 - Ngày hết hạn: 05-06-2019

  (Chỉ nhận thông tin chào hàng của thành viên vàng )


Đăng ký trở thành nhà cung cấp vàng để được liên hệ với người mua