Đăng tin tìm mua
  • Hiển thị tin:

  • Cần mua 1 xe đẩy hàng giống xe đẩy hàng siêu thị

    Mô tả: Cần mua 1 xe đẩy hàng giống xe đẩy hàng siêu thị

    Ngày đăng: 27-07-2017 - Ngày hết hạn: 31-07-2018

    (Chỉ nhận thông tin chào hàng của thành viên vàng )


Đăng ký trở thành nhà cung cấp vàng để được liên hệ với người mua