Đăng tin tìm mua
 • Hiển thị tin:

 • Cần mua 1 xe đẩy hàng giống xe đẩy hàng siêu thị

  Mô tả: Cần mua 1 xe đẩy hàng giống xe đẩy hàng siêu thị

  Ngày đăng: 27-07-2017 - Ngày hết hạn: 31-07-2018

  (Chỉ nhận thông tin chào hàng của thành viên vàng )

 • Cần tìm đơn vị cung cấp thiết bị in 3d

  Mô tả:

  Ngày đăng: 30-12-2016 - Ngày hết hạn: 09-12-2017

  (Chỉ nhận thông tin chào hàng của thành viên vàng )

 • Cần tìm đơn vị quản lý và kiểm định chất thải rắn

  Mô tả: Cần tìm đơn vị quản lý và kiểm định chất thải rắn

  Ngày đăng: 26-12-2016 - Ngày hết hạn: 30-12-2017

  (Chỉ nhận thông tin chào hàng của thành viên vàng )

 • Cần mua dây hàn nhôm

  Mô tả: Cần mua dây hàn nhôm

  Ngày đăng: 26-12-2016 - Ngày hết hạn: 26-12-2017

  (Chỉ nhận thông tin chào hàng của thành viên vàng )

 • Cần mua dây chuyền công nghệ nghiền rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp

  Mô tả: Cần mua dây chuyền công nghệ nghiền rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp thành viên nén khô

  Ngày đăng: 19-12-2016 - Ngày hết hạn: 30-12-2018

  (Chỉ nhận thông tin chào hàng của thành viên vàng )


Đăng ký trở thành nhà cung cấp vàng để được liên hệ với người mua