Chuyên gia mới cập nhậtĐăng ký

 • - Họ và tên: Trần Thị Dung
  - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:30 năm


 • - Họ và tên: Trang Sỹ Trung
  - Học hàm/Học vị: PGS, TS
  - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:20 năm


 • - Họ và tên: Vũ Ngọc Bội
  - Học hàm/Học vị: PGS, TS
  - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:30 năm


 • - Họ và tên: Đào Trọng Hiếu
  - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:18 năm


 • - Họ và tên: Hoàng Ngọc Cương
  - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ sinh học
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:15 năm


 • - Họ và tên: Hoàng Minh Khôi
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Luật pháp
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:40 năm


 • - Họ và tên: Nguyễn Văn Thủ
  - Học hàm/Học vị: PGS. TS
  - Lĩnh vực tư vấn: Tổ chức và quản lý hành chính nhà nước
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:40 năm


 • - Họ và tên: Đào Đăng Kiên
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Quản lý, quản trị, kinh doanh
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:30 năm


 • - Họ và tên: Trần Văn Trung
  - Học hàm/Học vị: GVC, Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Tổ chức và quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh xã hội
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:28 năm


 • - Họ và tên: Dương Thị Ngọc Diệp
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:17 nămTin cần tư vấn mới cập nhậtĐăng tin

Dự án đã được tư vấn thành côngXem tất cả

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline(0254)3.737.898