Chuyên gia mới cập nhậtĐăng ký

 • - Họ và tên: Tạ Thị Thanh Thúy
  - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:12 năm


 • - Họ và tên: Nguyễn Trọng Nhưng
  - Học hàm/Học vị: PGS-TS
  - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:45 năm


 • - Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Đông
  - Học hàm/Học vị: Tiến Sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Khoáng sản - Năng lượng - Kim loại
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:16 năm


 • - Họ và tên: Lê Hữu Trinh
  - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:16 năm


 • - Họ và tên: Hồ Viết Chiến
  - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:21 năm


 • - Họ và tên: Lê Văn Hùng
  - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:25 năm


 • - Họ và tên: Phan Thế Hải
  - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:20 năm


 • - Họ và tên: Hoàng Đức Duệ
  - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:8 năm


 • - Họ và tên: Nguyễn Chí Tăng
  - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:35 năm


 • - Họ và tên: Phạm Ngọc Sơn
  - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:19 nămTin cần tư vấn mới cập nhậtĐăng tin

Dự án đã được tư vấn thành côngXem tất cả

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline(0254)3.737.898