Chuyên gia mới cập nhậtĐăng ký

 • - Họ và tên: LÊ QUANG TUẤN
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:35 năm


 • - Họ và tên: VÕ HOÀNG PHƯƠNG
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Dầu khí và chế biến dầu khí
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:22 năm


 • - Họ và tên: PHẠM HỒNG THẠCH
  - Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Cao su- Nhựa- Chất dẻo
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:13 năm


 • - Họ và tên: Nguyễn Lê Dũng
  - Học hàm/Học vị: Tiến Sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Tự động hóa
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:8 năm


 • - Họ và tên: Thái Văn Nam
  - Học hàm/Học vị: PGS.Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:17 năm


 • - Họ và tên: Nguyễn Hữu Xuyên
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Hoạt động khoa học và công nghệ
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:14 năm


 • - Họ và tên: Đặng Thị Cương
  - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:9 năm


 • - Họ và tên: Trần Thị Khuyên
  - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:9 năm


 • - Họ và tên: Lê Quang Trung
  - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
  - Lĩnh vực tư vấn: Hoạt động khoa học và công nghệ
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:40 năm


 • - Họ và tên: Tạ Thị Thanh Thúy
  - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:13 nămTin cần tư vấn mới cập nhậtĐăng tin

Dự án đã được tư vấn thành côngXem tất cả

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline(0254)3.737.898