Chuyên gia mới cập nhậtĐăng ký

 • - Họ và tên: Dương Trọng Khang
  - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:12 năm


 • - Họ và tên: Lê Huy Cường
  - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ điện tử
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:33 năm


 • - Họ và tên: Phan Thái Trung
  - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:16 năm


 • - Họ và tên: Mai Thành Phụng
  - Học hàm/Học vị: PGS.TS
  - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:40 năm


 • - Họ và tên: Lê Quý Kha
  - Học hàm/Học vị: Tiến Sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:25 năm


 • - Họ và tên: Nguyễn Văn Thân
  - Học hàm/Học vị: Thạc Sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:15 năm


 • - Họ và tên: Phù Phước Huy
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:10 năm


 • - Họ và tên: LÊ QUANG TUẤN
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:35 năm


 • - Họ và tên: VÕ HOÀNG PHƯƠNG
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Dầu khí và chế biến dầu khí
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:22 năm


 • - Họ và tên: PHẠM HỒNG THẠCH
  - Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Cao su- Nhựa- Chất dẻo
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:13 nămTin cần tư vấn mới cập nhậtĐăng tin

Dự án đã được tư vấn thành côngXem tất cả

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline(0254)3.737.898