Giới thiệu về công ty

Được thành lập từ năm 2007 bởi các cổ đông chiến lược: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, cùng sự hỗ trợ sâu sát về chính sách, chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) đã ra đời nhằm mục đích thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ là trở thành đơn vị tiên phong trong việc phát triển lớn mạnh ngành cơ khí chế tạo giàn khoan dầu khí tại Việt Nam.

Xem chi tiết