Thông tin chuyên gia

- Họ và tên: Đặng Thị Cương
- Học hàm/Học vị: Kỹ sư
- Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
- Ngày đăng ký tham gia: 06/10/2017


Chuyên gia cùng lĩnh vựcĐăng ký

 • - Họ và tên: Dương Thị Ngọc Diệp
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 17 năm


 • - Họ và tên: Hoàng Thị Lệ Hằng
  - Học hàm/Học vị: PGS.TS
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 26 năm


 • - Họ và tên: Lê Minh Hùng
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 16 năm


 • - Họ và tên: Đặng Hoàng Anh Tuấn
  - Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 8 năm


 • - Họ và tên: Lưu Xuân Cường
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 6 năm


 • - Họ và tên: Trần Thị Khuyên
  - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 9 nămThống kê

 • Lượt xem : 156
 • Số lần download:

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline(0254)3.737.898