Thông tin chuyên gia

- Họ và tên: Đào Đăng Kiên
- Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
- Lĩnh vực tư vấn: Quản lý, quản trị, kinh doanh
- Ngày đăng ký tham gia: 02/07/2018


Chuyên gia cùng lĩnh vựcĐăng ký

 • - Họ và tên: Đỗ Thanh Phong
  - Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Quản lý, quản trị, kinh doanh
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm


 • - Họ và tên: Vũ Văn Đông
  - Học hàm/Học vị: Tiến Sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Quản lý, quản trị, kinh doanh
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm


 • - Họ và tên: Nguyễn Văn Sáng
  - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Quản lý, quản trị, kinh doanh
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 nămThống kê

 • Lượt xem : 88
 • Số lần download:

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline(0254)3.737.898