Thông tin chuyên gia

- Họ và tên: Dương Thị Ngọc Diệp
- Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
- Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
- Ngày đăng ký tham gia: 28/05/2018


Chuyên gia cùng lĩnh vựcĐăng ký

 • - Họ và tên: Hoàng Thị Lệ Hằng
  - Học hàm/Học vị: PGS.TS
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 26 năm


 • - Họ và tên: Lê Minh Hùng
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 16 năm


 • - Họ và tên: Lưu Xuân Cường
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 6 năm


 • - Họ và tên: Trần Thị Khuyên
  - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 9 năm


 • - Họ và tên: Tạ Thị Thanh Thúy
  - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 13 năm


 • - Họ và tên: Trần Bảo Trang
  - Học hàm/Học vị: Kỹ Sư
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 5 nămThống kê

 • Lượt xem : 97
 • Số lần download:

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline(0254)3.737.898