Thông tin chuyên gia

- Họ và tên: Hồ Viết Chiến
- Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
- Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
- Ngày đăng ký tham gia: 25/07/2017


Chuyên gia cùng lĩnh vựcĐăng ký

 • - Họ và tên: Lê Hữu Trinh
  - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 16 năm


 • - Họ và tên: Lê Văn Hùng
  - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 25 năm


 • - Họ và tên: Phan Thế Hải
  - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm


 • - Họ và tên: Hoàng Đức Duệ
  - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 8 năm


 • - Họ và tên: Nguyễn Chí Tăng
  - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 35 năm


 • - Họ và tên: Phạm Ngọc Sơn
  - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 19 nămThống kê

 • Lượt xem : 70
 • Số lần download:

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline(0254)3.737.898