Thông tin chuyên gia

- Họ và tên: Lê Quang Trung
- Học hàm/Học vị: Kỹ sư
- Lĩnh vực tư vấn: Hoạt động khoa học và công nghệ
- Ngày đăng ký tham gia: 06/10/2017


Chuyên gia cùng lĩnh vựcĐăng ký

 • - Họ và tên: Nguyễn Hữu Xuyên
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Hoạt động khoa học và công nghệ
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 14 năm


 • - Họ và tên: Đoàn Trung Tăng
  - Học hàm/Học vị: Cử nhân
  - Lĩnh vực tư vấn: Hoạt động khoa học và công nghệ
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 7 năm


 • - Họ và tên: Trần Trường Lam
  - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
  - Lĩnh vực tư vấn: Hoạt động khoa học và công nghệ
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 7 năm


 • - Họ và tên: Phan Hữu Phước
  - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
  - Lĩnh vực tư vấn: Hoạt động khoa học và công nghệ
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 9 năm


 • - Họ và tên: Trương Thành Công
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Hoạt động khoa học và công nghệ
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 40 năm


 • - Họ và tên: Trương Văn Thuyền
  - Học hàm/Học vị: Kỹ Sư
  - Lĩnh vực tư vấn: Hoạt động khoa học và công nghệ
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 nămThống kê

 • Lượt xem : 141
 • Số lần download:

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline(0254)3.737.898