Thông tin chuyên gia

- Họ và tên: Lê Quý Kha
- Học hàm/Học vị: TS
- Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
- Ngày đăng ký tham gia: 10/01/2018


Chuyên gia cùng lĩnh vựcĐăng ký

 • - Họ và tên: Dương Hoa Xô
  - Học hàm/Học vị: PGS.TS
  - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 34 năm


 • - Họ và tên: Trần Hoàng Dũng
  - Học hàm/Học vị: PGS.TS
  - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 16 năm


 • - Họ và tên: Mai Thành Phụng
  - Học hàm/Học vị: PGS.TS
  - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 40 năm


 • - Họ và tên: Vũ Thị Hà
  - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
  - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 12 năm


 • - Họ và tên: Sỹ Danh Chung
  - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 4 năm


 • - Họ và tên: Phạm Việt Hải
  - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 3 nămThống kê

 • Lượt xem : 123
 • Số lần download:

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline(0254)3.737.898