Thông tin chuyên gia

- Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Đông
- Học hàm/Học vị: Tiến Sỹ
- Lĩnh vực tư vấn: Khoáng sản - Năng lượng - Kim loại
- Ngày đăng ký tham gia: 01/09/2017


Chuyên gia cùng lĩnh vựcĐăng ký

 • - Họ và tên: Trần Văn Xuân
  - Học hàm/Học vị: PGS.TS
  - Lĩnh vực tư vấn: Khoáng sản - Năng lượng - Kim loại
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 36 năm


 • - Họ và tên: Lê Quốc Hùng
  - Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Khoáng sản - Năng lượng - Kim loại
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 25 năm


 • - Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Khoáng sản - Năng lượng - Kim loại
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 40 năm


 • - Họ và tên: Phạm Tuấn Anh
  - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
  - Lĩnh vực tư vấn: Khoáng sản - Năng lượng - Kim loại
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 5 năm


 • - Họ và tên: Nguyễn Xuân Quang
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Khoáng sản - Năng lượng - Kim loại
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 13 năm


 • - Họ và tên: Bùi Ngọc Anh
  - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
  - Lĩnh vực tư vấn: Khoáng sản - Năng lượng - Kim loại
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 5 nămThống kê

 • Lượt xem : 192
 • Số lần download:

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline(0254)3.737.898