Thông tin chuyên gia

- Họ và tên: Nguyễn Trọng Nhưng
- Học hàm/Học vị: PGS-TS
- Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
- Ngày đăng ký tham gia: 01/09/2017


Chuyên gia cùng lĩnh vựcĐăng ký

 • - Họ và tên: Nguyễn Như Nam
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 40 năm


 • - Họ và tên: Trần Bình Minh
  - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 19 năm


 • - Họ và tên: Lê Văn Minh
  - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 14 năm


 • - Họ và tên: Lê Tiến Thành
  - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 9 năm


 • - Họ và tên: Nguyễn Bình Trị
  - Học hàm/Học vị: Thạch sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 23 năm


 • - Họ và tên: Nguyễn Văn Quý
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 40 nămThống kê

 • Lượt xem : 229
 • Số lần download:

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline(0254)3.737.898