Thông tin chuyên gia

- Họ và tên: Nguyễn Văn Thân
- Học hàm/Học vị: Thạc Sĩ
- Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
- Ngày đăng ký tham gia: 05/12/2017


Chuyên gia cùng lĩnh vựcĐăng ký

 • - Họ và tên: LÊ QUANG TUẤN
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 35 năm


 • - Họ và tên: Bùi Thị Như Linh
  - Học hàm/Học vị: kỹ sư
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm


 • - Họ và tên: Lê Hữu Tân
  - Học hàm/Học vị: Kỹ Sư
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 8 năm


 • - Họ và tên: Nguyễn Thành Tín
  - Học hàm/Học vị: Cử Nhân
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 13 năm


 • - Họ và tên: Đặng Văn Vệ
  - Học hàm/Học vị: Cử Nhân
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 7 năm


 • - Họ và tên: Dương Thị Thanh Nghĩa
  - Học hàm/Học vị: Kỹ Sư
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghiệp hóa chất
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 9 nămThống kê

 • Lượt xem : 106
 • Số lần download:

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline(0254)3.737.898