Thông tin chuyên gia

- Họ và tên: Nguyễn Văn Thủ
- Học hàm/Học vị: PGS. TS
- Lĩnh vực tư vấn: Tổ chức và quản lý hành chính nhà nước
- Ngày đăng ký tham gia: 06/07/2018


Thống kê

  • Lượt xem : 85
  • Số lần download:

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline(0254)3.737.898