Thông tin chuyên gia

- Họ và tên: Phan Thái Trung
- Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
- Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
- Ngày đăng ký tham gia: 10/01/2018


Chuyên gia cùng lĩnh vựcĐăng ký

 • - Họ và tên: Dương Trọng Khang
  - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 12 năm


 • - Họ và tên: Phù Phước Huy
  - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm


 • - Họ và tên: Nguyễn Lâm
  - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 5 năm


 • - Họ và tên: Nguyễn Bá Thủy
  - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 11 năm


 • - Họ và tên: Vũ Đức Lung
  - Học hàm/Học vị: PGS.TS
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 19 năm


 • - Họ và tên: Trần Minh Châu
  - Học hàm/Học vị: Cử Nhân
  - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 nămThống kê

 • Lượt xem : 91
 • Số lần download:

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline(0254)3.737.898