Thông tin chuyên gia

- Họ và tên: Trần Văn Trung
- Học hàm/Học vị: GVC, Tiến sĩ
- Lĩnh vực tư vấn: Tổ chức và quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh xã hội
- Ngày đăng ký tham gia: 29/06/2018


Thống kê

  • Lượt xem : 88
  • Số lần download:

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline(0254)3.737.898