Thông tin chuyên gia

- Họ và tên: Trang Sỹ Trung
- Học hàm/Học vị: PGS, TS
- Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
- Ngày đăng ký tham gia: 16/10/2018


Chuyên gia cùng lĩnh vựcĐăng ký

 • - Họ và tên: Trần Thị Dung
  - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm


 • - Họ và tên: Vũ Ngọc Bội
  - Học hàm/Học vị: PGS, TS
  - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm


 • - Họ và tên: Đào Trọng Hiếu
  - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
  - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 18 năm


 • - Họ và tên: Nguyễn Xuân Thi
  - Học hàm/Học vị: Tiến si
  - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm


 • - Họ và tên: Nguyễn Hữu Xuân
  - Học hàm/Học vị: Thạc Sĩ
  - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
  - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 15 nămThống kê

 • Lượt xem : 38
 • Số lần download:

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline(0254)3.737.898