GIỚI THIỆU

Dịch vụ

Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (bavutex) hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp:
+ Tổ chức sự kiện hội nghị, hội thảo, kết nối cung cầu, triển lãm giới thiệu công nghệ;
+  Lập hồ sơ đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ;
+ Lập hồ sơ đăng ký tham gia chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh;
+ Lập hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp KH&CN.