Thông báo

Chỉ thị về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 và các Nghị định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

27/03/2017
Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 và các Nghị định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Nội dung chi tiết xem tại đây.
Nguồn:  UBND Tỉnh BR-VT

Tìm kiếm

Tìm

Giới thiệu