Thông báo

Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ X năm 2018-2019

21/08/2018

Căn cứ thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ X năm 2018-2019, đã được Ban Tổ chức Hội thi thông qua, Thường trực Ban Tổ chức xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ X năm 2018-2019

 

Xem chi tiết kế hoạch tại đây

 

Thể lệ hội thi tại đây

 

Đính kèm hồ sơ dự thi, phiếu đăng ký, bảng mô tả giải pháp dự thi  tại đây

 

 

 

Tìm kiếm

Tìm

Giới thiệu