Thông báo

Quyết định Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh BRVT

11/04/2017
Ngày 27/2/2017 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh BRVT.
Xem chi tiết nội dung quyết định tại đây
(Theo Sở KH&CN)

Tìm kiếm

Tìm

Giới thiệu