Thông báo

Thông báo mời chào hàng gói thầu "Xây dựng module phần mềm kết nối Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu với một số sàn giao dịch công nghệ trực tuyến trong nước"

04/07/2018
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh BR-VT thông báo mời chào hàng gói thầu "Xây dựng module phần mềm kết nối Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu với một số sàn giao dịch công nghệ trực tuyến trong nước"

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây

 
Nguồn:  Sở KHCN

Tìm kiếm

Tìm

Giới thiệu