Thông báo

Thông báo sử dụng thêm tên miền sokhcn.bariavungtau.gov.vn

10/07/2018

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận khai thác các thông tin khoa học và công nghệ được đăng tải, công bố trên Trang thông tin điện tử khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nay Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xin thông báo:

Kể từ ngày 01/6/2018, Trang Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức hoạt động thêm tên miền:

sokhcn.bariavungtau.gov.vn

dost.bariavungtau.gov.vn


bavutex.bariavungtau.gov.vn

 

Nguồn:  Sở KH&CN

Tìm kiếm

Tìm

Giới thiệu