Thông báo

Thông báo về việc vận hành thử nghiệm Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13/05/2016
Nhằm hỗ trợ và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tăng cường gắn kết nghiên cứu khoa học với sản xuất, kinh doanh; tạo môi trường uy tín, tin cậy kết nối trực tiếp giao dịch công nghệ giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa các doanh nghiệp với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung, cầu công nghệ và với các chuyên gia tư vấn; từng bước thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN địa phương. Năm 2015, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Sở Khoa học và Công nghệ triển khai dự án Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến của tỉnh, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào vận hành thử nghiệm.
 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin thông báo vận hành thử nghiệm Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 18/5/2016 đế các tố chức, cá nhân và doanh nghiệp được biết và giao dịch, tại địa chỉ truy cập là:
http://www.bavutex.vn hoặc http://bavutex.baria-vungtau.gov.vn.
Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Nội dung thông báo: xem tại đây


 

Tìm kiếm

Tìm

Giới thiệu