Hồ sơ

Công ty TNHH công nghiệp Minh Ngọc Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 09/05/2016 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Xem thêm Liên hệ

Sốt giá Bộ Kit : lọc dầu,lọc gió,lọc tách dầu Atlas Copco chính hãng giá rẻ uy tín

Ngày đăng: 14/06/2017

Liên hệ

Liên hệ

Thông tin chi tiết


ATLAS COPCO GA/XA SERIES M/C KITS
SR NO. ITEM ID DESCRIPTION FOR SALES MODEL NO.
1 0580-0402-00 PIPE COUPLING  
2 0581-0000-34 COUPLING  
3 0581-0000-35 ASSEMBLY  
4 0661-1000-25 WASHER, SEAL  
5 0663-2106-11 O-RING  
6 0663-2106-18 O-RING  
7 0663-2106-20 O-RING  
8 0663-2107-77 O-RING  
9 0665-0701-39 BADCAP RING  
10 1202-5869-01 KIT THERMOSTATIC VALVE GA300
11 1202-5869-03 KIT, THERMOSTATIC VALVE GA300
12 1202-6445-80 OIL STOP VALVE GA 30-37
13 1202-7228-01 V-BELT  
14 1202-7362-80 MECHANICAL SEAL GA 345-10,GA
15 1202-9747-80 MINIMUM PRESSURE VALVE COMPLETE  
16 1202-9904-00 VENT VALVE/REGULATION VALVE COMPLETE  
17 1302-3179-00 PISTON PACKING  
18 1503-0228-80 VALVE  
19 1503-5800-62 KIT, VALVE LT 15-40
20 1503-6176-60 REGULATING VALVE LE/LT 40-75+7-12
21 1503-6177-60 VALVE, CHECK LE 5-6 SN<20200+,LT 5-6 SN<212000
22 1613-7507-80 KIT, TENSION PULLEY  
23 1613-8377-81 KIT, JOINT  
24 1613-8458-00 COUPLING ELEMENT  
25 1613-9595-01 COUPLING ELEMENT  
26 1613-9609-01 COUPLING ELEMENT  
27 1614-6449-00 VALVE ASSEMBLY  
28 1614-6498-00 COVER ASSEMBLY  
29 1614-6524-00 VALVE, BLEEDER  
30 1614-8738-00 COUPLING  
31 1615-5830-00 CLAMP  
32 1615-6055-80 KIT, DRIVE COUPLING  
33 1616-7156-00 KIT, SHAFT SEAL  
34 1619-7336-00 COCK  
35 1619-7560-00 KIT, THERMOSTATIC VALVE  
36 1621-0204-00 COUPLING ELEMENT X 8  
37 1621-2254-26 SEAL  
38 1621-4839-00 SEAL, OIL  
39 1622-0919-80 LIP SEAL KIT  
40 1622-1202-00 VALVE  
41 1622-5991-88 GEAR SET 41/42  
42 1901-0085-15 KIT  
43 1901-9017-51 KIT, 8000 HRS  D62
44 2102-0658-00 ASSEMBLY  
45 2102-0765-00 ASSEMBLY  
46 2200-5997-42 KIT, MPV  
47 2200-5998-40 KIT, VALVE UNLOADING  
48 2253-3038-00 ASSEMBLY  
49 2254-8075-00 SPRING ECB 795
50 2900-0141-00 KIT, VALVE OIL STOP  
51 2900-0574-00 COUPLING ELEMENT  
52 2900-1008-00 KIT, VALVE VENT  
53 2900-1017-00 KIT, VALVE DRAIN GA/Z2/FD/HD/TD
54 2901-0000-00(W) KIT, 2000HRS FILTER (WITH FILT/SEP) GA11-22 v.217719-246350
55 2901-0000-00(W/O) KIT, 2000HRS FILTER (W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1PC., 1619-1269-00/2903-1012 X 1PC.] GA11-22 v.217719-246350
56 2901-0002-01 KIT, VALVE UNLOADING  GA11-22SN>205603
57 2901-0003-00(W) KIT, OIL SEPARATOR (WITH FILT/SEP) GA 11-22SN<776549
58 2901-0003-00(W/O) KIT, OIL SEPARATOR (W/O FILT/SEP) [W/O 1612-3869-00 X 1PC.] GA 11-22SN<776549
59 2901-0004-01(W) KIT, OIL SEPARATOR (WITH FILT/SEP) GA 11-22+ SN>776548
60 2901-0004-01(W/O) KIT, OIL SEPARATOR (W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6921-00 X 1PC.] GA 11-22+ SN>776548
61 2901-0005-00 KIT, KIT, VALVE MINIMUM PRESSURE GA 11-22+, SN<776549  / GA 111-122
62 2901-0006-00 KIT, VALVE MINIMUM PRESSURE GA 11-22+ SN>776548
63 2901-0007-00 KIT, MOISTURE TRAP (NEW STYLE)  WSD50/GA 11-22
64 2901-0008-00(W) KIT, 6000HRS P.M.(WITH FILT/SEP) GA 11-15 bs 776548
65 2901-0008-00(W/O) KIT, 6000HRS P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1PC, 1619-1269-00 X 1PC., 1612-3869-00 X 1PC.] GA 11-15 bs 776548
66 2901-0009-00(W) KIT, 6000HRS P.M.(WITH FILT/SEP)  
67 2901-0009-00(W/O) KIT, 6000HRS P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1 PC., 1619-1269-00 X 1 PC., 1613-6921-00 X 1 PC,]  
68 2901-0009-02(W) KIT, 6000HRS P.M.(WITH FILT/SEP) GA11/15/22-13 SN >776549
69 2901-0009-02(W/O) KIT, 6000HRS P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1 PC., 1619-1269-00 X 1 PC., 1613-6921-00 X 1 PC,] GA11/15/22-13 SN >776549
70 2901-0010-00(W) KIT, 6000HRS P.M.(WITH FILT/SEP) GA 18+22 SN<776549
71 2901-0010-00(W/O) KIT, 6000HRS P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1PC., 1619-1269-00 X 1PC., 1612-3869-00 X 1PC.] GA 18+22 SN<776549
72 2901-0011-00(W) KIT, 6000HRS P.M.(WITH FILT/SEP)  
73 2901-0011-00(W/O) KIT, 6000HRS P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1PC., 1619-1269-00 X 1PC., 1613-6921-00 X 1PC.]  
74 2901-0011-02(W) KIT, 6000HRS P.M.(WITH FILT/SEP) GA 15-22SN>776548
75 2901-0011-02(W/O) KIT, 6000HRS P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1PC., 1619-1269-00 X 1PC., 1613-6921-00 X 1PC.] GA 15-22SN>776548
76 2901-0012-00 KIT, VALVE UNLOADING GA11-22SN<205604 , GA 111-122
77 2901-0013-00 KIT, TENSION PULLEY  
78 2901-0013-01 KIT, TENSION PULLEY GA 11-22
79 2901-0014-00 KIT, VALVE CHECK GA 11-22/111-122
80 2901-0015-00 KIT, VALVE VENT G11-22SN<205604 , GA 111-122
81 2901-0016-00 KIT, VALVE OIL STOP GA 11-22 + , GA 111-122
82 2901-0017-00(W) KIT, 12000HRS P.M.(WITH FILT/SEP) GA 11-15 SN<776549+
83 2901-0017-00(W/O) KIT, 12000HRS P.M. (W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1PC., 1619-1269-00 X 1PC., 1612-3869-00 X 1PC.] GA 11-15 SN<776549+
84 2901-0018-00(W) KIT, 12000HRS P.M. (W FILT/SEPT)  
85 2901-0018-00(W) KIT, 12000HRS P.M. (W FILT/SEPT)  
86 2901-0018-00(W/O) KIT, 12000HRS P.M. (W/O FILT/SEPT) [W/O 1613-6105-00 X 1PC., 1619-1269-00 X 1PC., 1613-6921-00 X 1PC.]  
87 2901-0018-02(W/O) KIT, 12000HRS P.M. (W/O FILT/SEPT) [W/O 1613-6105-00 X 1PC., 1619-1269-00 X 1PC., 1613-6921-00 X 1PC.] GA 11-22 SN>776549+
88 2901-0019-00(W) KIT, 12000HRS P.M.(WITH FILT/SEP) GA 18-22 SN<776549
89 2901-0019-00(W/O) KIT, 12000HRS P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1PC., 1619-1269-00 X 1PC., 1612-3869-00 X 1PC.] GA 18-22 SN<776549
90 2901-0020-02(W) KIT, 12000HRS P.M.(WITH FILT/SEP) GA15-22/776549-2056
91 2901-0020-02(W/O) KIT, 12000HRS P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1PC., 1619-1269-00 X 1PC., 1613-6921-00 X 1PC.] GA15-22/776549-2056
92 2901-0021-00 KIT, OVERHAUL  
93 2901-0021-01 KIT, OVERHAUL GA 11-22  +
94 2901-0022-00 KIT, BELT  
95 2901-0023-00 KIT, BELT  
96 2901-0036-00 KIT, ELEMENT MOUNTING Kit GA 11-22/11
97 2901-0037-00 KIT, SERVICE  
98 2901-0038-00 KIT, SERVICE  
99 2901-0039-00 KIT, SERVICE  
100 2901-0041-00 KIT, ELEMENT MOUNTING GA 30-37
101 2901-0042-00 KIT, SERVICE GA 45 SN>39
102 2901-0043-00 KIT, ELEMENT MOUNTING G55/7-10 bs
103 2901-0044-00 KIT, ELEMENT MOUNTING GA 55-13 bs
104 2901-0046-00(W) KIT, FILTER (WITH FILT/SEP)  GA30/37-7,5+10 alt SN >712000 – 309999
105 2901-0046-00(W/O) KIT, FILTER (W/O FILT/SEP) [W/O 1619-2797-00 X 1PC., 1613-6105-00 X 1PC.]  GA30/37-7,5+10 alt SN >712000 – 309999
106 2901-0047-00(W) KIT, FILTER (WITH FILT/SEP) GA 30/37-13 altSN 712000 – 309999
107 2901-0047-00(W/O) KIT, FILTER (W/O FILT/SEP) [W/O 1619-2797-00 X 1PC., 1202-8040-00 X 1PC.] GA 30/37-13 alt SN 712000 – 309999
108 2901-0048-00(W) KIT, FILTER GA 45-7+10SN>399999
109 2901-0050-00(W) KIT, FILTER (WITH FILT/SEP) GA 55/75-7+10
110 2901-0050-00(W/O) KIT, FILTER (W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 2PCS., 1619-2798-00 X 1PC.] GA 55/75-7+10
111 2901-0051-00(W) KIT, FILTER (WITH FILT/SEP) GA55-75/13 ab452550
112 2901-0051-00(W/O) KIT, FILTER (W/O FILT/SEP) [W/O 1202-8040-00 X 1PC., 1619-2798-00 X 1PC.] GA55-75/13 ab452550
113 2901-0053-00(W) KIT, OVERHAUL (WITH FILT/SEP) G30-37/7+10ab712000
114 2901-0053-00(W/O) KIT, OVERHAUL (W/O FILT/SEP) [W/O 1619-2797-00 X 1PC., 1613-6105-00 X 1PC., 1202-8414-00 X 1PC.] G30-37/7+10ab712000
115 2901-0054-00(W) KIT, P.M.(WITH FILT/SEP) GA 30/37-13ab712000
116 2901-0054-00(W/O) KIT, P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1619-2797-00 X 1PC., 1202-8040-00 X 1PC., 1202-8414-00 X 1PC.] GA 30/37-13ab712000
117 2901-0055-00(W) KIT, MAINTENANCE (WITH FILT/SEP) GA45-7+10 SN>399999
118 2901-0055-00(W/O) KIT, P.M.(W/O FILT/SEPT) [W/O 1202-7419-00 X PCS., 2901-0048-00 X 1 PCS.] GA45-7+10 SN>399999
119 2901-0056-00(W) KIT, P.M.(WITH  FILT/SEPT) GA 45-13 SN>399999
120 2901-0056-00(W/O) KIT, P.M.(W/O FILT/SEPT) [W/O 1202-7419-00 X 1 PCS.] GA 45-13 SN>399999
121 2901-0057-00(W) KIT, P.M.(WITH FILT/SEP) G55/75-7+10bs452549
122 2901-0057-00(W/O) KIT, P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1202-7419-00/2903-1010-00 X 1PC., 1613-6105-00 X 2PCS., 1619-2798-00 X 1PC.] G55/75-7+10bs452549
123 2901-0058-00(W) KIT, P.M.(WITH FILT/SEP) GA55/75-13 bs452549
124 2901-0058-00(W/O) KIT, P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1202-7419-00/2903-1010-00 X 1PC., 1202-8040-00 X 1PC., 1619-2798-00 X 1PC.] GA55/75-13 bs452549
125 2901-0059-00(W) KIT, 6000HRS MAINTENANCE (WITH FILT/SEP0 GA 208-510
126 2901-0059-00(W/O) KIT, 6000HRS MAINTENANCE (W/O FILT/SEP KIT) (W/O 2901-0052-00 FILTER KIT, 2901-0085-00 SEPERATOR KIT ) GA 208-510
127 2901-0061-00(W) OIL SEPARATOR  
128 2901-0061-00(W/O) KIT, OIL SEPARATOR (W/O FILT/SEP) [W/O 1202-8414-00 X 1PC. &
1088-0801-00 x 1PC GROMMET]
 
129 2901-0062-00 KIT, VALVE UNLOADING GA30-37SN>711999
130 2901-0063-00 KIT, VALVE CHECK  
131 2901-0064-00 KIT, VALVE OIL STOP  
132 2901-0065-00 KIT, VALVE MINIMUM PRESSURE  
133 2901-0066-00 KIT, VALVE REGULATING  GA 30-75
134 2901-0067-00 KIT, MOISTURE SEPARATOR  
135 2901-0068-00 KIT, THERMOSTATIC VALVE 40 DEG.C (S) GA30/37/45-7,5+10 GA45 SN>309999 – 399999
136 2901-0069-00 KIT, THERMOSTATIC VALVE 65 DEG.C (S) GA 30/37-13
137 2901-0070-00(W) KIT, OIL SEPARATOR (WITH FILT/SEP)  
138 2901-0070-00(W/O) KIT, OIL SEPARATOR (W/O FILT/SEP) [W/O 1202-7419-00/2903-1010-00 X 1PC.]  
139 2901-0071-00 KIT, VALVE UNLOADING GA 45 SN>399999
140 2901-0072-00 KIT, VALVE OIL STOP GA55-90VSD/GA45al GA45 SN>399999t
141 2901-0073-00 KIT, MOISTURE TRAP GA 55-75/GA45alt GA 45SN>399999
142 2901-0074-00 KIT, THERMOSTATIC VALVE 40 DEG.C (B) GA55/75-7+10/45alt GA45 SN>399999
143 2901-0075-00 THERMOSTATIC VALVE GA55/75-13/GA45alt GA45 SN>399999
144 2901-0076-00 KIT, VALVE UNLOADING GA55-75SN>799999
145 2901-0077-00 KIT, VALVE CHECK GA 55-75
146 2901-0078-00 SEPARATORS  
147 2901-0079-00 KIT, VALVE UNLOADING  
148 2901-0080-00 KIT, VALVE CHECK  GA 208-710
149 2901-0081-00 KIT, VALVE OIL STOP  GA 208-710
150 2901-0082-00 KIT, VALVE UNLOADING  GA 208-710
151 2901-0083-00 KIT, VALVE VENT  
152 2901-0084-00 KIT, VALVE UNLOADING  
153 2901-0085-00 * SEPARATOR  
154 2901-0087-00(W) KIT, ELEMENT MOUNTING  (WITH FILT/SEP) GA 75/bs452
155 2901-0087-00(W/O) KIT, ELEMENT MOUNTING  (W/O FILT/SEP) GA 75/bs452
156 2901-0088-00(W) KIT, MAINTENANCE (WITH FILT/SEP) GA11-30C>255000
157 2901-0088-00(W/O) KIT, MAINTENANCE (W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1PC., 1613-8720-00 X 1PC., 1622-0516-00 X 1PC.] GA11-30C>255000
158 2901-0089-00 KIT, VALVE DRAIN WSD25/GA 5-22
159 2901-0091-00 KIT, VALVE REGULATING  
160 2901-0097-00 KIT, OIL COOLER GA 55-75
161 2901-0098-00 KIT, VALVE OIL STOP GA 55-75
162 2901-0099-02(W) KIT, FILTER (WITH FILT/SEP) GA 5-10 PE
163 2901-0099-02(W/O) KIT, FILTER (W/O) (1503-0190-00 X 1513-0058-00 X 1513-0337-00) GA 5-10 PE
164 2901-0100-00 KIT, VALVE  4 WAY  
165 2901-0109-00 KIT, ELEMENT MOUNTING GA 5-10 P/F
166 2901-0189-00 KIT, OVERHAUL  
167 2901-0207-00(W) KIT, 12000HRS P.M.(WITH FILT/SEP) GA 15-13/22-13 + SN>205603
168 2901-0207-00(W/O) KIT, 12000HRS P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1PC., 1619-1269-00 X 1PC., 1613-6921-00 X 1PC.] GA 15-13/22-13 + SN>205603
169 2901-0208-00(W) KIT, 12000HRS P.M.(WITH FILT/SEP) GA 15-22 SN>205603
170 2901-0208-00(W/O) KIT, 12000HRS P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1PC., 1619-1269-00 X 1PC., 1613-6921-00 X 1PC.] GA 15-22 SN>205603
171 2901-0209-00(W) KIT, FILTER  
172 2901-0210-00(W) KIT, FILTER (WITH FILT/SEP)  
173 2901-0210-00(W/O) KIT, FILTER (W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1PC., 1619-2847-00/1619-5328-00 X 1PC.]  
174 2901-0211-00 KIT, VALVE UNLOADING GA30-45SN>309999
175 2901-0212-00 KIT, VALVE CHECK GA 30-45
176 2901-0213-00(W) KIT, OIL SEPARATOR (WITH FILT/SEP) GA 30-45 SN>309999
177 2901-0213-00(W/O) KIT, OIL SEPRATOR (W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6880-00 X 1PC.] GA 30-45 SN>309999
178 2901-0213-01(W) KIT, OIL SEPARATOR (W/O FILT/SEP) GA30-45
179 2901-0213-01(W/O) KIT, OIL SEPRATOR (W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6880-00 X 1PC.] GA30-45
180 2901-0216-00 KIT, SERVICE  
181 2901-0217-00 KIT, VALVE OIL STOP GA 30-45
182 2901-0217-01 KIT, VALVE OIL STOP  
183 2901-0217-02 KIT, OIL STOP VALVE  
184 2901-0218-00 KIT, VALVE MINIMUM PRESSURE GA 30-90 VSD
185 2901-0219-00 KIT, WATER SEPARATOR (NEW STYLE) GA 30-37/GA45-neu G45 SN>309999
186 2901-0220-00(W) KIT, P.M.(WITH FILT/SEP) GA 30/37-7+10/45-13 ,SN >309999 – 315328
187 2901-0220-00(W/O) KIT, P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1 PCS., 1619-2847-00 X 1 PCS., 1613-6880-00 X 1 PCS] GA 30/37-7+10/45-13 ,SN >309999 – 315328
188 2901-0229-00(W) KIT, P.M.(WITH FILT/SEP) GA 37-7,5/45-7,5+10 SN >309999 – 315328
189 2901-0229-00(W/O) KIT, P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1PC., 1619-2847-00/1619-5328-00 X 1PC., 1613-6880-00 X 1PC.] GA 37-7,5/45-7,5+10 SN >309999 – 315328
190 2901-0230-00 KIT, ELEMENT MOUNTING GA30-7/37-1
191 2901-0231-00 KIT, ELEMENT MOUNTING G30-10+13/3
192 2901-0232-00 KIT, ELEMENT MOUNTING GA 30-13
193 2901-0246-00 KIT, COOLER  
194 2901-0259-00 KIT, ELEMENT OVERHAUL GA 30-45/neu+SN 310000 – 399999
195 2901-0297-00 KIT, SHAFT SEAL  
196 2901-0298-00 KIT, VALVE UNLOADING GA 5-10
197 2901-0298-50 KIT, VALVE UNLOADING neu GA
198 2901-0299-00 KIT, VALVE UNLOADING (NEW STYLE WITH PISTON ROD)  GA55-75SN>452549
199 2901-0300-00(W) KIT, MAINTENANCE  (WITH FILT/SEP)  
200 2901-0300-00(W/O) KIT, MAINTENANCE  (W/O FILT/SEP)  
201 2901-0301-00 KIT, VALVE DRAIN  WSD 750
202 2901-0302-00 KIT, VALVE UNLOADING GA90VSD
203 2901-0303-00 KIT, VALVE THERMOSTATIC  
204 2901-0304-00(W) KIT, P.M.(WITH FILT/SEP) G55/75-7+10ab452550
205 2901-0304-00(W/O) KIT, P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 2PCS., 1619-2798-00 X 1PC., 1202-7419-00/2903-1010-00 X 1PC.] G55/75-7+10ab452550
206 2901-0305-00(W) KIT, P.M.(WITH FILT/SEP) GA55/75-13 AII452550-AII459999
207 2901-0305-00(W/O) KIT, P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 2PCS., 1619-2798-00 X 1PC., 1202-7419-00/2903-1010-00 X 1PC.] GA55/75-13 AII452550-AII459999
208 2901-0319-01 KIT, ELEMENT MOUNTING FOR GX15, GX18, GX22 GX15-22
209 2901-0325-00(W) KIT, FILTER (WITH FILT/SEP) GA30/37-10+13/45-13 SN>315329 – 399999
210 2901-0325-00(W/O) KIT, FILTER (W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1PC., 1613-7407-00 X 1PC.] GA30/37-10+13/45-13 SN>315329 – 399999
211 2901-0326-00(W) KIT, FILTER (WITH FILT/SEP) GA 37-7,5/45-7,5+10 G37SN310000-315328G45SN>315328
212 2901-0326-00(W/O) KIT, FILTER (W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1PC., 1613-7408-00 X 1PC.] GA 37-7,5/45-7,5+10 G37SN310000-315328G45SN>315328
213 2901-0339-00(W) KIT, P.M.(WITH FILT/SEP) GA 30 / 37-10+13 +    GA 45-13 SN 315330-400000
214 2901-0339-00(W/O) KIT, P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1PC., 1613-7407-00 X 1PC, 1613-6880-00 X 1PC] GA 30 / 37-10+13 +    GA 45-13 SN 315330-400000
215 2901-0340-00(W) KIT, MAINTENANCE(WITH FILT/SEP) GA 37-7,5/45-7,5+10 SN >315328 – 399999
216 2901-0340-00(W/O) KIT, P.M.(W/O FILT/SEPT) [W/O 1613-7408-00 X 1PC., 1613-6105-00 X 1PC., 1613-6880-00 X 1PC.] GA 37-7,5/45-7,5+10 SN >315328 – 399999
217 2901-0342-00 KIT, TENSION PULLEY GA11-22
218 2901-0343-00(W) KIT, OIL SEPARATOR (WITH FILT/SEP) GA 11-22SN>217791
219 2901-0343-00(W/O) KIT, OIL SEPARATOR (W/O FILT/SEP) [W/O 1613-7502-00 X 1PC.] GA 11-22SN>217791
220 2901-0343-01(W) KIT, OIL SEPARATOR (WITH FILT/SEP) GA 11-22SN>217791
221 2901-0343-01(W/O) KIT, OIL SEPARATOR (W/O FILT/SEP) [W/O 1613-7502-00 X 1PC.] GA 11-22SN>217791
222 2901-0360-00(W) KIT 6000 HRS (WITH FILT/SEP) GA 90 VSD
223 2901-0360-00(W/O) KIT 6000 HRS (W/O  FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 2PCS., 1619-2798-00 X 1PC., 1202-7419-00/2903-1010-00 X 1PC] GA 90 VSD
224 2901-0362-00 KIT, ELEMENT MOUNTING GA 11-22 MK
225 2901-0363-00(W) KIT, MAINTENANCE GA 11-22
226 2901-0363-00(W/O) KIT, MAINTENANCE  (W/O FILT/SEP)  (WITH FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1PCS, 1619-1269-00 X PCS., 1613-7502-00 X 1 PCS] GA 11-22
227 2901-0364-00 KIT, ELEMENT MOUNTING GA 11-22MKIII+ SN>217791
228 2901-0406-00 KIT, ELEMENT MOUNTING GA 55-7,5 M
229 2901-0407-00 KIT, ELEMENT MOUNTING GA 55-10/13
230 2901-0408-00 KIT, ELEMENT MOUNTING GA 75 MK II
231 2901-0414-00 THERMOSTATIC VALVE  
232 2901-0415-00 KIT, VALVE INLET  
233 2901-0416-00(W) KIT, FILTER  
234 2901-0416-00(W/O) KIT, FILTER (W/O FILT/SEP) [W/O 1613-7408-00 X 1, 1613-6105-00 X 1]  
235 2901-0417-00(W) KIT 6000 HRS (WITH FILT/SEP) GA 50 VSD
236 2901-0417-00(W/O) KIT 6000 HRS (W/O FILT/SEP) [ 1613-6105-00 X 1PC., 1613-7408-00 X 1PC.,  1613-6880-00 X 1PC.] GA 50 VSD
237 2901-0417-01(W) KIT 6000 HRS (WITH FILT/SEP) GA50VSD ab 340320
238 2901-0417-01(W/O) KIT 6000 HRS (W/O FILT/SEP) [ 1613-6105-00 X 1PC., 1613-7408-00 X 1PC.,  1613-6880-00 X 1PC.] GA50VSD ab 340320
239 2901-0417-02(W) KIT 6000 HRS (WITH FILT/SEP) GA50VSD
240 2901-0417-02(W/O) KIT 6000 HRS (W/O FILT/SEP) [ 1613-6105-00 X 1PC., 1613-7408-00 X 1PC.,  1613-6880-00 X 1PC.] GA50VSD
241 2901-0417-03(W) KIT 6000 HRS (WITH FILT/SEP) GA50VSD
242 2901-0417-03(W/O) KIT 6000 HRS (W/O FILT/SEP) [ 1613-6105-00 X 1PC., 1613-7408-00 X 1PC.,  1613-6880-00 X 1PC.] GA50VSD
243 2901-0418-00 KIT, ELEMENT MOUNTING GA50VSD
244 2901-0431-00(W) KIT, FILTER (WITH FILT/SEP)  
245 2901-0431-00(W/O) KIT, FILTER (W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 2PCS., 1613-8004-00 X 1PC.]  
246 2901-0432-00(W) KIT, OIL SEPARATOR (WITH FILT/SEP)  
247 2901-0432-00(W/O) KIT, OIL SEPARATOR (W/O FILT/SEP) [W/O 1613-8007-00 X 1PC.]  
248 2901-0433-00 KIT, ELEMENT MOUNTING  
249 2901-0446-00 KIT, OVERHAUL  GA5-10
250 2901-0447-00 KIT, THERMOSTATIC VALVE  GA 55-75
251 2901-0448-00 KIT, VALVE UNLOADING  GA 55-75
252 2901-0449-00(W) KIT, P.M.(WITH FILT/SEP)  GA 55 AII460000-AII464999
253 2901-0449-00(W/O) KIT, P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 1PC., 1613-8007-00 X 1PC., 1613-7408-00 X 1 PC.]  GA 55 AII460000-AII464999
254 2901-0450-00(W) KIT, P.M.(WITH FILT/SEP)  GA 75 AII465000-AII470999
255 2901-0450-00(W/O) KIT, P.M.(W/O FILT/SEP) [W/O 1613-6105-00 X 2PCS., 1613-8004-00 X 1PC., 1613-8007-00 X 1PC.]  GA 75 AII465000-AII470999
256 2901-0497-00 KIT, OVERHAUL LXF08
257 2901-0499-00 KIT, OVERHAUL LXF12
258 2901-0502-00 KIT, LIP SEAL  
259 2901-0503-00 KIT, VALVE CHECK GA50VSD
260 2901-0503-01 KIT, VALVE CHECK  
261 2901-0511-00 KIT, ELEMENT MOUNTING  
262 2901-0523-00(W) OIL SEPARATOR (WITH  FILT/SEP) GA 5-10 >119500
263 2901-0523-00(W/O) KIT, SEPARATOR (W/O FILT/SEP) [W/O 1613-9014-00 X 1PC.] GA 5-10 >119500
264 2901-0526-00