Hồ sơ

CÔNG TY THIẾT BỊ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM BETA TECHNOLOGY Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 25/03/2020 Thành viên vàng Sản phẩm chính: - Thiết bị phân tích thí nghiệm và phụ tùng, hóa chất ngành dầu khí, hóa dầu Xem thêm Liên hệ

Video

Hệ thống sắc ký khí phân tích khí dầu mỏ hoá lỏng LPG

Ngày đăng: 20/04/2020

Mã sản phẩm: LPG Analyzer

Liên hệ

Xuất xứ: Hà Lan

Bảo hành: liên hệ

Phương thức thanh toán:

Khả năng cung cấp: theo nhu cầu của khách hàng

Đóng gói:

Liên hệ

Thông tin chi tiết

Hệ thống sắc ký khí phân tích khí dầu mỏ hoá lỏng LPG

Model: LPG Analyzer

Nhà cung cấp: Davinci - Netherlands

Xuất xứ: Hà Lan

Một kênh xác định CH4, CO và CO2 bằng các cột micropacked và FID Methanizer, còn các hydrocacbon C1- C5 được đo trên kênh khác. Tất cả các kênh đều có thể hoạt động đồng thời giúp cung cấp hiệu suất phân tích nhanh.

Hệ thống sắc ký khí phân tích khí dầu mỏ hoá lỏng LPG theo các tiêu chuẩn ASTM D2163, EN27491, UOP373 và UOP603.

Ứng dụng của hệ thống sắc ký khí phân tích khí dầu mỏ hoá lỏng LPG

* Hệ thống sắc ký khí phân tích khí dầu mỏ hoá lỏng LPG  tuân thủ theo tiêu chuẩn ASTM D2163, EN27491, UOP373 và UOP603 để xác định

- Các hydrocacbon C1 - C5 ở dạng LPG, Ethylene, Propylene ở dạng lỏng nếu cần thiết

- CO, CO2 ở mức ppm thấp

- Các tham số tính toán khác nhau, ví dụ: áp suất hơi, mật độ.

* Phạm vi mẫu: LPG

* Giới hạn phát hiện:

Giới hạn phát hiện thấp nhất (LDL) của hệ thống sắc ký khí phân tích khí dầu mỏ hoá lỏng LPG là: 0,001% cho hydrocacbon.

Cấu hình của hệ thống sắc ký khí phân tích khí dầu mỏ hoá lỏng LPG

Hệ thống sắc ký khí phân tích khí dầu mỏ hoá lỏng LPG DVLS thiết lập trên thân sắc ký khí GC Agilent, được cấu hình với:

- FID (Đầu dò ion hóa ngọn lửa) với EPC

- FID (Đầu dò ion hóa ngọn lửa) với EPC và Methanizer

- DVLS Side Carrier giúp làm nóng các cột

- Trạm áp suất để tạo điều kiện lấy mẫu LPG và khí (tùy chọn)

- Phương pháp thiết lập và thu thập dữ liệu chính được thực hiện bởi phần mềm Openlab Chemstation.

- Chuyển đổi mol% / Wt% / Vol%, cũng như tính toán các thông số cụ thể được thực hiện bằng phần mềm DVLS PetroReporter.

Thông tin thêm:

- Hàng hóa được bàn giao, lắp đặt hướng dẫn sử dụng tại phòng thí nghiệm của khách hàng.

- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu hàng hóa.

- Betatechco cam kết cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì và đảm bảo cung cấp các phụ tùng thay thế sau thời gian bảo hành,...