Hồ sơ

Trung tâm tin học viễn thông Hải Phòng Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hải Phòng Ngày tham gia: 17/09/2012 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Xem thêm Liên hệ

Hồ sơ công ty

Tên công ty: Trung tâm tin học viễn thông Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Hải Phòng
Loại nhà cung cấp: Thành viên miễn phí
Địa chỉ: Số 343 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 031.3855908
Fax: 031.3855909
Website: hptel.com.vn
Hình thức hoạt động:
Sản phẩm chính:
Số nhân viên: 15