Hồ sơ

Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (BUSADCO) Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Bà Rịa - Vũng Tàu Ngày tham gia: 29/02/2016 Thành viên vàng Sản phẩm chính: CẤU KIỆN LẮP GHÉP BẢO VỆ BỜ SÔNG HỒ VÀ ĐÊ BIỂN,HÀO KỸ THUẬT BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN,KÊNH MƯƠNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN ,KÊNH MƯƠNG BÊ TÔNG CỐT SỢI THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN ,HỆ THỐNG HỐ THU NƯỚC MƯA VÀ HỐ NGĂN MÙI BUSADCO,BỂ TỰ HOẠI BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN DÙNG CHO NHÀ VỆ SINH,GIẾNG THĂM (HỐ GA) BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN,SẢN PHẨM KHÁC Xem thêm Liên hệ

Video

Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (BUSADCO)

-   Thành lập ngày 18/6/2003, Quyết định số 5884/QĐ-UB của UBND tỉnh BR-VT
-   Chuyển thành Công ty TNHH một thành viên, Quyết định số 2465/QĐ-UB ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 
-    Là Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Giấy chứng nhận số 01/DNKHCN ngày 13/4/2009 của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
- Ngày 1/11/2018 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số 3500614211 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT cấp. 

Lĩnh vực hoạt động KH-KT
+ Nghiên cứu ứng dụng các công trình khoa học, công nghệ bảo vệ môi trường;
+ Hợp tác với các tổ chức và các nhà khoa học trong và ngoài nước trong lĩnh vực sáng tạo khoa học công nghệ ứng dụng vào sản xuất và đời sống;
+ Cung cấp hoặc chuyển giao công nghệ các sản phẩm khoa học;
+ Hợp tác với các tổ chức và các nhà khoa học trong và ngoài nước trong lĩnh vực sáng tạo khoa học công nghệ ứng dụng và sane xuất và đời sống;
+ Cung cấp hoặc chuyển giao công nghệ các sản phẩm khoa học;
+ Hợp tác đào tạo công nhân kỹ thuật chuyên ngành nước và vệ sinh môi trường, thí nghiệm vật liệu xây dựng, thiết bị phụ tùng ngành nước và vệ sinh môi trường, kiểm định các chất lượng các công trình khoa học.