Hồ sơ

Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (BUSADCO) Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Bà Rịa - Vũng Tàu Ngày tham gia: 29/02/2016 Thành viên vàng Sản phẩm chính: CẤU KIỆN LẮP GHÉP BẢO VỆ BỜ SÔNG HỒ VÀ ĐÊ BIỂN,HÀO KỸ THUẬT BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN,KÊNH MƯƠNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN ,KÊNH MƯƠNG BÊ TÔNG CỐT SỢI THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN ,HỆ THỐNG HỐ THU NƯỚC MƯA VÀ HỐ NGĂN MÙI BUSADCO,BỂ TỰ HOẠI BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN DÙNG CHO NHÀ VỆ SINH,GIẾNG THĂM (HỐ GA) BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN,SẢN PHẨM KHÁC Xem thêm Liên hệ

Video

Hợp tác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật

Ngày đăng: 01/03/2016

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ

Thông tin chi tiết

Đối tượng sử dụng dịch vụ: 
- Chuyển giao quyền sở trí tuệ: là việc chủ sở hữu có công nghệ chuyển giao sẽ chuyển giao toàn bộ quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt công nghệ cho tổ chức, cá nhân khác. Trường hợp công nghệ là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghệ thì việc chuyển giao quyền sở hữu công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
- Chuyển giao quyền sử dụng công nghệ: tổ chức, cá nhân cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng công nghệ của mình.
Mô tả tóm tắt dịch vụ:
-  Nghiên cứu ứng dụng các công trình khoa học, công nghệ bảo vệ môi trường;
-  Hợp tác với các tổ chức và các nhà khoa học trong và ngoài nước trong lĩnh vực sáng tạo khao học công nghệ ứng dụng vào sản xuất và đời sống;
-  Cung cấp hoặc chuyển giao công nghệ các sản phẩm khoa học;
-  Hợp tác với các tổ chức và các nhà khoa học trong và ngoài nước trong lĩnh vực sáng tạo khoa học công nghệ ứng dụng và sản xuất và đời sống;
-  Cung cấp hoặc chuyển giao công nghệ các sản phẩm khoa học;
-  Hợp tác đào tạo công nhân kỹ thuật chuyên ngành nước và vệ sinh môi trường, thí nghiệm vật liệu xây dựng, thiết bị phụ tùng ngành nước và vệ sinh môi trường, kiểm định các chất lượng các công trình khoa học;
-  Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, quy trình/công nghệ xử lý ứng dụng trong bảo vệ môi trường, cơ sở kết cấu hạ tầng và thực hiện chuyển giao công nghệ cho các tổ chức, cá nhân thực.
- Kiến thức kỹ thuật về công nghệ được chuyển giao dưới dạng phương án công nghệ, quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương trình máy tính, thông tin dữ liệu;
-  Giải pháp hợp lý hoá sản xuất, đổi mới công nghệ.
-  Thực hiện nhiệm vụ khoa học & công nghệ từ các Cấp quản lý.