Hồ sơ

Công ty TNHH Kỹ thuật năng lượng và môi trường Bảo Gia Khang Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Đà Nẵng Ngày tham gia: 02/10/2012 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Xem thêm Liên hệ

Lĩnh vực

Hồ sơ công ty

Tên công ty: Công ty TNHH Kỹ thuật năng lượng và môi trường Bảo Gia Khang
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Đà Nẵng
Loại nhà cung cấp: Thành viên miễn phí
Địa chỉ: K5- 81 Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113.918588
Fax: 05113.917919
Website: http://www.baogiakhang.vn/
Hình thức hoạt động:
Sản phẩm chính:
Số nhân viên: 15