Hồ sơ

Công ty TNHH An Khang Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Phú Thọ Ngày tham gia: 05/10/2012 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Xem thêm Liên hệ

Lĩnh vực

Hồ sơ công ty

Tên công ty: Công ty TNHH An Khang
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Phú Thọ
Loại nhà cung cấp: Thành viên miễn phí
Địa chỉ: 36 Phố Vàng, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3873251
Fax: 0210.6278036
Website: http://ankhang.biz
Hình thức hoạt động:
Sản phẩm chính:
Số nhân viên: 15