Hồ sơ

Công ty cổ phần NASIA Hòa Lạc Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hà Nội Ngày tham gia: 08/10/2012 Thành viên vàng Sản phẩm chính: Xem thêm Liên hệ

Hồ sơ công ty

Tên công ty: Công ty cổ phần NASIA Hòa Lạc
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Hà Nội
Loại nhà cung cấp: Thành viên vàng
Địa chỉ: Tòa nhà hội thảo triển khai - Khu CNC Hòa Lạc
Điện thoại: 04.35543183
Fax: 04.35543185
Website: http://www.nasia.com.vn/
Hình thức hoạt động:
Sản phẩm chính:
Số nhân viên: 15