Hồ sơ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÂY ĂN QUẢ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Bà Rịa - Vũng Tàu Ngày tham gia: 08/03/2016 Thành viên vàng Sản phẩm chính: Xem thêm Liên hệ

Lĩnh vực

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÂY ĂN QUẢ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÂY ĂN QUẢ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 064 3897251
Fax: 064 3897447
LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
ThS. MAI VĂN TRỊ - Giám đốc (NCS)
Email: mv_tri@yahoo.com
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Trung tâm là đơn vị nghiên cứu chuyển giao trực thuộc Viện Cây ăn quả miền Nam được thành lập ngày 12/02/1998, theo Quyết định số 28/1998/QĐ/BNN-TCCB ngày 12/02/1998 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, trên địa điểm từng là Nông trường Rau quả Châu Thành thuộc Tổng Công ty Rau quả miền Nam.
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Trung tâm có chức năng nghiên cứu và phát triển KHCN trên cây ăn quả, rau và hoa cây cảnh cho khu vực Đông Nam bộ.
Nhiệm vụ được quy định gồm:
1/ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về cây ăn quả, rau, hoa, cây cảnh.
 - Chọn tạo giống, công nghệ nhân giống, lưu giữ đánh giá tập đoàn giống đầu dòng, bảo tồn nguồn gen trên vườn;
- Kỹ thuật quản lý; cải tạo vườn cây; thâm canh và BVTV, tưới nước, xen canh;
- Nghiên cứu sinh lý, sinh thái; xử lý ra hoa rải vụ; bảo quản và sơ chế rau, hoa, quả sau thu hoạch;
- Xây dựng tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật liên quan phục vụ quản lý nhà nước; tham gia qui hoạch phát triển vườn chuyên canh, vườn sinh thái.
2/ Chuyển giao công nghệ: Chuyển giao công nghệ về giống, công nghệ và biện pháp quản lý để khai thác hiệu quả vườn. Tham gia đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các chương trình khuyến nông và mô hình vườn.
3/  Hợp tác quốc tế:  Hợp tác quốc tế trong lãnh vực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ phục vụ nghiên cứu và phát triển sản xuất cây ăn quả, rau hoa, cây cảnh và các cây trong hệ thống canh tác.
4/  Sản xuất kinh doanh: Sản xuất kinh doanh, dịch vụ về cây giống; hạt giống; các sản phẩm về quả, rau, hoa, cây cảnh và các cây trồng trong hệ thống cánh tác vườn; nông dược; vật tư, công cụ, thiết bị, máy móc phục vụ nghề vườn; dịch vụ tư vấn, đầu tư.
5/ Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng và khả năng của Trung tâm.
THÀNH TỰU
- Các dòng vô tính đã được cho phép khu vực hóa gồm ba dòng mít nghệ MĐ06; MĐ09; MĐ32; dòng sầu riêng SĐN46H; dòng bưởi Đường lá cam LĐ4.
- Các cây đầu dòng được công nhận gồm hai cây đầu dòng nhãn Xuồng NXMĐ26 và NXMĐ01, ba dòng xử lý đột biến ít hạt của bưởi Đường lá cam BMĐ240, BMĐ434 và BMĐ436; hai dòng vô tính mít MĐ40 và MĐ94, bốn dòng mãng cầu ta MC01, MC03, MC05, MC20 và MC40, năm dòng chuối Chà bột CB4, CB3, CB1, CB5 và CB2 và ba dòng chôm chôm CMĐ07, CMĐ12 và CMĐ26.
- Gốc ghép: Giống nhãn Xuồng địa phương sử dụng làm gốc ghép cho nhãn Xuồng trên vùng đất cát ven biển; nhãn Long hoặc Tiêu da bò làm gốc ghép cho cây nhãn trên đất đỏ bazan và đất xám. Giống xoài Bưởi làm gốc ghép trên vùng sản xuất thiếu nước hay nhờ nước trời. Bưởi Lông làm gốc ghép cho bưởi Da xanh trên đất đỏ và đất xám. Cà phê Mít làm gốc ghép cho dòng cao sản TR4 thích ứng tốt hơn với khô hạn và sức sống cao hơn. Sử dụng giống tiêu dại làm gốc ghép cho tiêu Vĩnh Linh cải thiện tính chống chịu đối với bệnh chết nhanh.
- Các quy trình canh tác gồm Quy trình canh tác cây mít; bưởi Đường lá cam; cây mãng cầu ta; cây xoài Bưởi ở miền ĐNB; Quy trình canh tác chuối Xiêm trên vùng đồi ĐNB; Quy trình canh tác cây chôm chôm và cây bơ ở tỉnh Đồng Nai; Quy trình canh tác nhãn Xuồng cơm vàng ở BRVT; Quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch măng Le ở BRVT; Quy trình nuôi cấy mô đu đủ; Quy trình thu hoạch và xử lý Anolyte để bảo quản một số loại rau trồng ở Bình Dương; Quy trình xen canh cây tiêu với cà phê ở miền ĐNB.

Thông tin giới thiệu khác:

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÂY ĂN QUẢ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu
Điện thoại: 064 3897251
Fax: 064 3897447