Hồ sơ

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quốc gia: Việt Nam Ngày tham gia: 20/06/2016 Thành viên vàng Sản phẩm chính: dịch vụ liên quan KHCN,an toàn bức xạ hạt nhân, phòng chống thiên tai, công nghệ thông tin Xem thêm Liên hệ

Bản đồ

Hồ sơ công ty

Tên công ty: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quốc gia: Việt Nam
Loại nhà cung cấp: Thành viên vàng
Địa chỉ: 202 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 02543510573
Fax: 02543510573
Website:
Hình thức hoạt động:
Sản phẩm chính: dịch vụ liên quan KHCN,an toàn bức xạ hạt nhân, phòng chống thiên tai, công nghệ thông tin
Số nhân viên: 15