Hồ sơ

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quốc gia: Việt Nam Ngày tham gia: 20/06/2016 Thành viên vàng Sản phẩm chính: dịch vụ liên quan KHCN,an toàn bức xạ hạt nhân, phòng chống thiên tai, công nghệ thông tin Xem thêm Liên hệ

Bản đồ

Cẩm nang công nghệ - công nghệ trong và ngoài nước sẵn sàng chuyển giao

Cẩm nang công nghệ - công nghệ trong và ngoài nước sẵn sàng chuyển giao

Công nghệ liên quan đến 7 lĩnh vực sẵn sàng chuyển giao: Nông lâm Thuỷ sản;  Công nghệ vật liệu mới, xây dựng cơ bản; Cơ khí chế tạo, công nghiệp ô tô xe máy và công nghiệp hỗ trợ; công nghệ thông tin, công nghệ điện tử, IoT; Công nghệ sinh hoá, y dược phẩm; Công nghệ năng lượng mới, năng lượng tái tạo; công nghệ bảo vệ và xử lý môi trường. 

Chi tiết xem tại đây