106 sản phẩm phù hợp

Máy biến áp dầu 3 pha 3000kVA - 22/0.4kV

 Ngày đăng: 07/12/2020 14:27

Thông số kỹ thuật máy biến áp dầu 3 pha 3000kVA-22/0.4kV Công suất: 3000kVA Điện áp 22/0.4kV Tổ đấu dây: Dyn11 Tổn hao không tải (P0): 5000 W Tổn hao ngắn mạch (Pk): 2100 W Dòng điện không tải cực đại (I0): 1% Điện áp ngắn mạch (Uk ): 6% Tiêu chuẩn: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

Máy biến áp dầu 3 pha 630kVA - 22/0.4kV

 Ngày đăng: 27/10/2020 14:36

Thông số kỹ thuật máy biến áp dầu 3 pha 630kVA-22/0.4kV Công suất: 630kVA Điện áp 22/0.4kV Tổ đấu dây: Dyn11 Tổn hao không tải (P0): 780 W Tổn hao ngắn mạch (Pk): 5570 W Dòng điện không tải cực đại (I0): 1% Điện áp ngắn mạch (Uk ): 6% Tiêu chuẩn: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

Máy biến áp khô 3 pha 1600kVA - 22/0.4kV

 Ngày đăng: 27/10/2020 14:36

Máy biến áp khô ba pha 1600kVA -22/0.4kV Công suất: 1600kVA Điện áp 22/0,4kV Tổ đấu dây: Dyn11 Tổn hao không tải (P0): 3100 W Tổn hao ngắn mạch (Pk): 13950 W Dòng điện không tải cực đại (I0): 0.9% Điện áp ngắn mạch (Uk ): 6% Tiêu chuẩn: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

Giá tham khảo: 27,000 USD

Máy biến áp dầu 3 pha 1250kVA - 22/0.4kV

 Ngày đăng: 27/10/2020 14:35

Thông số kỹ thuật máy biến áp dầu 3 pha 1250kVA-22/0.4kV Công suất: 1250kVA Điện áp 22/0.4kV Tổ đấu dây: Dyn11 Tổn hao không tải (P0): 1115 W Tổn hao ngắn mạch (Pk): 10690 W Dòng điện không tải cực đại (I0): 1% Điện áp ngắn mạch (Uk ): 6% Tiêu chuẩn: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

Giá tham khảo: 23,093 USD

Máy biến áp khô ba pha 1250kVA - 22/0.4kV

 Ngày đăng: 20/10/2020 09:15

  Máy biến áp khô ba pha 1250kVA -22/0.4kV Công suất: 1250kVA Điện áp 22/0,4kV Tổ đấu dây: Dyn11 Tổn hao không tải (P0): 2650 W Tổn hao ngắn mạch (Pk): 10900 W Dòng điện không tải cực đại (I0): 1% Điện áp ngắn mạch (Uk ): 6% Tiêu chuẩn: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

Giá tham khảo: 25,000 USD

Máy biến áp khô 3 pha 2500kVA-22/0.4kV

 Ngày đăng: 18/10/2020 20:55

  Thông số kỹ thuật máy biến áp khô 3 pha 2500kVA-22/0.4kV Công suất: 2500kVA Tổ đấu dây: Dyn11 Điện áp 22/0,4kV Tổn hao không tải (P0): 4800 W Tổn hao ngắn mạch (Pk): 19150 W Dòng điện không tải cực đại (I0): 0,8% Điện áp ngắn mạch (Uk ): 6% Tiêu chuẩn: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

Giá tham khảo: 40,000 USD

Máy biến áp khô ba pha 2000kVA - 22/0.4kV

 Ngày đăng: 13/10/2020 11:13

Thông số kỹ thuật máy biến áp khô 2000kVA- 22/0.4kV Công suất: 2000kVA Tổ đấu dây: Dyn11 Điện áp 22/0,4kV Tổn hao không tải (P0): 3600 W Tổn hao ngắn mạch (Pk): 16550 W Dòng điện không tải cực đại (I0): 0,9% Điện áp ngắn mạch (Uk ): 6% Tiêu chuẩn: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

Giá tham khảo: 30,000 USD

Máy biến áp dầu 3 pha 1600kVA - 22/0.4kV

 Ngày đăng: 13/10/2020 11:13

  Máy biến áp dầu 3 pha kiểu kín 1600kVA Công suất: 1600kVA Điện áp 22/0.4kV Tổ đấu dây: Dyn11/ Yyn0 Tổn hao không tải cực đại (Po): 1305W Tổn hao ngắn mạch cực đại (Pk): 13680W Dòng điện không tải cực đại (Io): 1% Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk): 5% Tiêu chuẩn: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

Giá tham khảo: 27,126 USD

Máy biến áp khô ba pha 3000kVA - 22/0.4kV

 Ngày đăng: 12/10/2020 13:56

Thông số kỹ thuật máy biến áp khô 3 pha 3000kVA - 22/0.4kV Công suất: 3000kVA Tổ đấu dây: Dyn11 Điện áp 22/0,4kV Tổn hao không tải (P0): 5000 W Tổn hao ngắn mạch (Pk): 21000 W Dòng điện không tải cực đại (I0): 1.5% Điện áp ngắn mạch (Uk ): 6% Tiêu chuẩn: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

Giá tham khảo: 35,000 USD

Máy biến áp dầu 3 pha 560kVA - 22/0.4kV

 Ngày đăng: 08/10/2020 09:45

Thông số kỹ thuật của máy biến áp dầu ba pha 560kVA MBT: Công suất: 560kVA Điện áp 22/0.4kV Tổ đấu dây: Dyn11/ Yyn0 Tổn hao không tải cực đại (Po): 580W Tổn hao ngắn mạch cực đại (Pk): 4810W Dòng điện không tải cực đại (Io): 1% Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk): 5% Tiêu chuẩn: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

Giá tham khảo: 13,894 USD

Máy biến áp dầu 3 pha 320kVA - 22/0.4kV

 Ngày đăng: 08/10/2020 09:45

Thông số kỹ thuật của máy biến áp dầu ba pha 320kVA MBT: Công suất: 320kVA Điện áp 22/0.4kV Tổ đấu dây: Dyn11/ Yyn0 Tổn hao không tải cực đại (Po): 385W Tổn hao ngắn mạch cực đại (Pk): 3170W Dòng điện không tải cực đại (Io): 1% Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk): 5% Tiêu chuẩn: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

Giá tham khảo: 10,377 USD

Máy biến áp dầu 3 pha kiểu kín 2000kVA-22/0.4kV

 Ngày đăng: 08/10/2020 09:44

Thông số kỹ thuật của máy biến áp dầu 2000kVA:   Công suất: 2000kVA Điện áp 22/0.4kV Tổ đấu dây: Dyn11 Tổn hao không tải cực đại (Po): 1500W Tổn hao ngắn mạch cực đại (Pk): 17100W Dòng điện không tải cực đại (Io): 2% Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk): 6% Tiêu chuẩn: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

Giá tham khảo: 32 USD

Máy biến áp dầu 3 pha 250kVA - 22/0.4kV

 Ngày đăng: 08/10/2020 09:44

Thông số kỹ thuật của máy biến áp dầu ba pha 250kVA MBT: Công suất: 250kVA Điện áp 22/0.4kV Tổ đấu dây: Dyn11/ Yyn0 Tổn hao không tải cực đại (Po): 340W Tổn hao ngắn mạch cực đại (Pk): 2600W Dòng điện không tải cực đại (Io): 1% Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk): 5% Tiêu chuẩn: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

Giá tham khảo: 8,612 USD

Xe nâng mặt bàn 2 bơm PTD1000 nâng 1000kg cao 1M

 Ngày đăng: 02/10/2020 15:16

Xe nâng mặt bàn tải trọng nặng 1 tấn nâng cao 1 mét

Xe nâng điện bán tự động 2 khung nâng SES1520 nâng 1.5 tấn 2 mét

 Ngày đăng: 02/10/2020 15:16

Xe nâng bán tự động 2 khung SES15/20 nâng 1.5 tấn 2 mét với tải trọng nâng 1500kg, xe sử dụng nâng hạ bằng điện ắc quy không gây tiếng ồn và ô nhiễm.

Máy Biến Áp Amorphous 3 Pha 320kVA -22/0.4kV

 Ngày đăng: 01/10/2020 10:11

Thông số kỹ thuật của máy biến áp Amorphous 320kVA -22/0.4kV   Công suất: 320kVA Tổ đấu dây: Dyn11 Tần số: 50Hz Điện áp 22/0,4kV Tổn hao không tải (P0): 390 W Tổn hao ngắn mạch (Pk): 3330 W Dòng điện không tải cực đại (I0): 2% Điện áp ngắn mạch (Uk ): 6% Tiêu chuẩn: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

Giá tham khảo: 30,000 USD

Máy biến áp dầu 3 pha kiểu kín 1000kVA - 22/0.4kV

 Ngày đăng: 01/10/2020 10:11

Thông số kỹ thuật của máy biến áp dầu ba pha 1000kVA MBT: Công suất: 1000kVA Điện áp 22/0.4kV Tổ đấu dây: Dyn11/ Yyn0 Tổn hao không tải cực đại (Po): 980W Tổn hao ngắn mạch cực đại (Pk): 8550W Dòng điện không tải cực đại (Io): 1% Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk): 5% Tiêu chuẩn: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

Giá tham khảo: 19,749 USD

Máy biến áp khô ba pha 1000kVA - 22/0.4kV

 Ngày đăng: 01/10/2020 10:11

Thông số kỹ thuật của máy biến áp khô ba pha 1000kVA MBT:   Công suất: 1000kVA Tổ đấu dây: Dyn11 Điện áp 22/0,4kV Tổn hao không tải (P0): 2300 W Tổn hao ngắn mạch (Pk): 3600 W Dòng điện không tải cực đại (I0): 1% Điện áp ngắn mạch (Uk ): 6% Tiêu chuẩn: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

Giá tham khảo: 16,000 USD

Máy biến áp dầu 3 pha kiểu kín 2500kVA

 Ngày đăng: 24/09/2020 16:05

Thông số kỹ thuật máy biến áp dầu 3 pha kiểu kín 2500kVA Công suất: 2500kVA Điện áp 22/0.4kV Tổ đấu dây: Dyn11 Tổn hao không tải (P0): 1850 W Tổn hao ngắn mạch (Pk): 21000 W Dòng điện không tải cực đại (I0): 1.5% Điện áp ngắn mạch (Uk ): 6% Tiêu chuẩn: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015

Giá tham khảo: 38,000 USD

Tủ đựng linh kiện

 Ngày đăng: 24/09/2020 16:04

Tủ đựng linh kiện + Tủ đựng linh kiện được dùng để đựng các linh kiện chi tiết nhỏ như  bulong, ốc vít, mũi khoan và dao tiện cắt ngọt … tủ được chia ra nhiều ngăn nhỏ nên khả năng đựng được rất nhiều sản phẩm. + Tủ đồ nghề được thiết kế với 2 cánh mở và bên trong chia làm nhiều tầng và mỗi tầng có khoảng 12 ngăn lớn nhỏ tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng. a. Tủ đựng linh kiện Nhãn hiệu: NPRO Sản xuất : Việt Nam Thông số kỹ thuật Kích thước: 1200 x  450 x 1800 mm Tủ được chia làm 7 tầng đựng khay Có 30 khay nhỏ và 12 khay trung Sơm tĩnh điện Tủ Đồ Nghề Công ty chuyên nhận và gia công thiết bị tủ đồ nghề, thùng đồ nghề, hộp đồ nghề, tủ đựng đồ nghề sữa chưa .. Tủ được sản xuất tại việt nam với công nghệ hiện đại, theo tiêu chuẩn châu âu hiện nay. NPRO là đơ vị luôn phấn đấu và cải tiến thiết bị, sản phẩm phụ vụ, cho ngành sản xuất cũng như thương mại hiện nay. b. CHẾ ĐỘ BẢO HÀNG VẬN CHUYỂN + Bảo Hành   Thiết bị được bảo hành 1 năm bảo hành tân nới cho các sản phẩm lỗi của nhà sản xuất hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm và các bảo dưỡng thiết bị khi đưa vào sử dụng + Vận Chuyển   Bao vận chuyển tại Tp.HCM Vẫn chuyển đi các tỉnh được tính phí theo cước  MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TỚI  KINH MUA SẮM HÀNG TRỰC TRUYẾN NPRO www.npro.vn       www.fpro.vn  Điện Thoại: 02838 855 568         Pax: 02838 855 568 DĐ: 0937 590 252    0961 045 770    Mail: namnpro@gmail.com

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.