Thông điệp Ngày Đo lường Thế giới: Đo lường hôm nay vì ngày mai bền vững

Năm nay, chủ đề của Ngày Đo lường Thế giới là tính bền vững. Các phép đo chính xác là cơ sở của nghiên cứu môi trường và hoạch định chính sách vì giúp chúng ta hiểu và giải quyết những thách thức môi trường phức tạp như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên.

Chủ đề về tính bền vững khuyến khích chúng ta khám phá cách đo lường góp phần cải thiện cuộc sống hằng ngày. Ví dụ, các phép đo chính xác và đáng tin cậy cho phép giám sát tốt hơn thông số môi trường, đánh giá tốt hơn tác động các hoạt động của con người và phát triển chiến lược thúc đẩy cân bằng sinh thái. Đo lường cho phép đưa ra quyết định chính xác, dù thông qua kiểm kê carbon (carbon accounting), đo lường phát thải hay giám sát môi trường sống tự nhiên.

Đo lường đóng vai trò quan trọng trong kiểm kê carbon, việc thực hiện bao gồm nhiều hoạt động như: đo lường, tính toán, giám sát, báo cáo và kiểm toán chính xác các chất ô nhiễm. Kế hoạch kiểm kê carbon và biện pháp quản lý khác để bảo vệ môi trường đòi hỏi phải có dữ liệu đáng tin cậy, dựa trên các phép đo chính xác về các chất ô nhiễm có khả năng hiện diện trong môi trường ở mức một phần tỷ.

 

Thông điệp từ Giám đốc Văn phòng Cân đo quốc tế (BIPM) và Văn phòng Đo lường pháp định quốc tế (BIML).

Đo lường cũng có tầm quan trọng then chốt vì nó hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) và những nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong việc đạt được sự phát triển toàn cầu bền vững: Công bằng và minh bạch thương mại dựa trên đo lường pháp định nhằm phát triển kinh tế xã hội và hỗ trợ giảm nghèo; Kết quả xét nghiệm đáng tin cậy, truy xuất được phục vụ đắc lực việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần;

Các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu hiệu quả phải dựa trên công nghệ đo lường để định lượng khí thải và biến số khí hậu chính cũng như giám sát hiệu quả chiến lược giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu; Các phép đo là cần thiết để phát triển và kiểm soát công nghệ đảm bảo tiếp cận năng lượng sạch và giá cả phải chăng; Phát triển công nghiệp và đổi mới cơ sở hạ tầng phụ thuộc vào các phép đo chính xác cho nhiều thông số.

Chủ đề của Ngày Đo lường Thế giới năm 2024 nhấn mạnh vai trò then chốt của đo lường trong tất cả những trường hợp này và nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm tập thể trong việc bảo vệ hành tinh.

Năm nay cũng đánh dấu một chương mới trong việc thúc đẩy Ngày Đo lường Thế giới sau Nghị quyết được thông qua tại Phiên họp thứ 42 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) vào tháng 11 năm 2023 nhằm công nhận chính thức của UNESCO cho lễ kỷ niệm ngày Đo lường thế giới vào ngày 20 tháng 5 hằng năm. Điều này sẽ mang đến những cơ hội mới để thúc đẩy đo lường, phù hợp với sứ mệnh của UNESCO là xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thông qua khoa học và giáo dục.

Nguồn: vietq.vn

Bài viết khác

Quảng cáo