Về chúng tôi

Ngày đăng: 28/03/2019

Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Bavutex.vn) được xây dựng nhằm tạo môi trường để người mua - bán công nghệ được gặp nhau, trao đổi. Sàn được xây dựng với nhiều tiện ích và ứng dụng đa dạng cho người dùng, là công cụ để nhà cung cấp với khách hàng giao thương và kết nối. Sứ mệnh Bavutex là hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp chào bán công nghệ, thiết bị, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả ở mọi lúc, mọi nơi bằng việc tạo dựng môi trường thương mại trực tuyến (các gian hàng), cung cấp cho thành viên các công cụ giao thương và dịch vụ thương mại điện tử giúp người mua, người bán xây dựng mối quan hệ đối tác tin cậy, và trực tiếp với nhau...
 

 
Mục tiêu của Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến: là nơi cung cấp, phát triển thông tin về nguồn cung công nghệ, thiết bị, kết quả nghiên cứu khoa học và sáng chế trong tỉnh,  trong nước, nước ngoài và nguồn cầu công nghệ; tạo môi trường uy tín, tin cậy kết nối trực tiếp giao dịch công nghệ giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa các doanh nghiệp với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung, cầu công nghệ và với các tổ chức, chuyên gia; hỗ trợ và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tăng cường gắn kết nghiên cứu khoa học với sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN địa phương; Liên kết giữa các Sàn trong khu vực phía nam và trong nước.    
Tổ chức mạng lưới dịch vụ và tư vấn chuyển giao công nghệ; Xúc tiến hỗ trợ giao dịch công nghệ; cung cấp cơ sở dữ liệu chuyên gia.
Hỗ trợ cơ qu an quản lý nhà nước về quản lý thị trường khoa học và công nghệ của tỉnh.
-   Tên tiếng Việt: Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
-   Tên tiếng Anh: Ba Ria – Vung Tau Online Techonology Exchange
-   Tên viết tắt: BAVUTEX
-   Tên miền: bavutex.vn  hoặc bavutex.baria-vungtau.gov.vn

Cấu trúc, tính năng và các mục thông tin chủ yếu trên Sàn giao dịch Công nghệ trực tuyên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

1. Cấu trúc của website: Các mục thông tin trên website bao gồm:
-   Module chào bán
-   Module chào mua
-   Module nhà cung cấp
-   Module quản lý gian hàng của  nhà cung cấp
-   Module Tổ chức - Chuyên gia tư vấn
-   Module đăng ký, đăng nhập
-   Module tìm kiếm
-   Module tin khuyến mại
-   Module tin tức - sự kiện
-   Module giới thiệu, hướng dẫn sử dụng
-   Module diễn đàn
-   Module quản trị hệ thống

2.     Các tính năng chủ yếu của website Bavutex
-   Chào bán: Cho phép thành viên đăng tải, giới thiệu thông tin, hình ảnh về các sản phẩm đang chào bán.
-   Chào mua: Cho phép người mua đăng tải các thông tin, hình ảnh cần tìm  mua
-   Chức năng tạo gian hàng: Cho phép thành viên tạo gian hàng như một website bán hàng của doanh nghiệp bao gồm các mục Trang chủ, giới thiệu, sản phẩm, khuyến mại, liên hệ.
-   Tin khuyến mại: Cho phép thành viên đăng tải các thông tin/ hình ảnh khuyến mại về các sản phẩm/ dịch vụ, giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm theo chiến dịch.
-   Tổ chức - Chuyên gia tư vấn: Giới thiệu thông tin về các tổ chức và chuyên gia tư vấn KHCN. Cho phép các tổ chức và chuyên gia có thể đăng ký online để tham gia mạng lưới Tổ chức - Chuyên gia tư vấn.
-   Diễn đàn: các thành viên có thể chia sẻ, trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ, cơ hội hợp tác kinh doanh,…
-   Tin tức- sự kiện: cho phép cán bộ quản trị đăng tải, cập nhật các thông tin liên quan đến các công nghệ mới trong và ngoài nước
-   Giới thiệu: Tổng quan về hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến. Và chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, các dịch vụ đang triển khai của Trung tâm thông tin và Thống kê KH&CN.
-   Chức năng tìm kiếm: cho phép tìm kiếm đơn giản và nâng cao theo 4 tiêu chí: sản phẩm chào bán, sản phẩm tìm mua, nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn
-   Công cụ hỗ trợ thành viên (đăng ký/ đăng nhập): Cho phép thành viên đăng ký và đăng nhập.
-   Tích hợp tiện ích như: Chat, email để thành viên tham gia thực hiện hoạt động chào bán, chào mua, liên hệ giao dịch trực tiếp trên website và quản lý được thông tin về hoạt động giao dịch, thông tin về đối tác, để thông báo một số thông tin cho thành viên
-   Công cụ hỗ trợ quản trị: Hỗ trợ trực tuyến, gửi email cho thành viên, gửi catalog,…
-   Công cụ giám sát và phân tích hoạt động người dùng trên hệ thống.
 
THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ VẬN HÀNH
 
-   Tên đơn vị: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
-   Tên tiếng Anh: Science and Technology Information - Statistics 
 Center of Ba Ria – Vung Tau province.
-   Địa chỉ trụ sở chính:  202 Bạch Đằng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
-   Giám đốc: Phạm Ngọc Vũ
-   Điện thoại: (84-254) 3510 573/ 3737898; Fax: (84-254) 3510 573/ 3737898
-   Email:thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn      
 
1. Chức năng:         
Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu(sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Trung tâm thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.         
 
2. Nhiệm vụ:
a) Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin KH&CN;
b) Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
c) Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;
d) Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;        
đ) Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;     
e) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương;         
g) Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của địa phương;
h) Quản lý, duy trì, vận hành Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến; tổ chức các sự kiện về khoa học và công nghệ như: các hội thảo khoa học và công nghệ, thực hiện triển lãm các thành tựu khoa học và công nghệ của địa phương, tổ chức, tham gia Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) trong nước và quốc tế.       
i) Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của tổ chức, cá nhântrong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;      
k) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâmtheo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.        
m) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.
n) Dịch vụ: Ngoài những nhiệm vụ trên, Trung tâm còn thực hiện một số dịch vụ như: Tư vấn, thiết kế, xây dựng và giám sát xây dựng các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin cho các tổ chức và Doanh nghiệp. Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, website. Tư vấn và chuyển giao sàn giao dịch công nghệ trực tuyến. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.