Áp dụng công nghệ và chiến lược công nghệ trong truyền thông chính sách

Việc phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong truyền thông chính sách là yêu cầu then chốt để tạo sự đồng thuận xã hội. Điều này đòi hỏi sự kết hợp giữa công nghệ và chiến lược truyền thông một cách hiệu quả.

Xem thêm

Chế tạo thành công chip mô phỏng não người: bước tiến lớn trong công nghệ AI tiết kiệm năng lượng

Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc và Thụy Sĩ đã hợp tác phát triển thành công một chip mô phỏng não người, mang tên "Speck", có khả năng điện toán cảm biến tiết kiệm năng lượng vượt trội. Chip này mô phỏng các nơron và khớp thần kinh của não người, mở ra nhiều triển vọng mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tiết kiệm năng lượng.

Xem thêm

Kế hoạch Tuyên truyền Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BRVT năm 2018-2019

Căn cứ Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018-2019. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2018-2019.

Xem thêm