Thông điệp Ngày Đo lường Thế giới: Đo lường hôm nay vì ngày mai bền vững

-Đo lường học, ngành khoa học đo lường và các ứng dụng của nó luôn đi đầu trong các tiến bộ khoa học và công nghệ. Tác động của Đo lường có thể nhìn thấy được trong mọi khía cạnh của xã hội và hiện diện khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta.

Xem chi tiết