Mới

Bkav VMS

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản đóng gói

Nhà cung cấp

Bkav VMS - Hệ thống dò tìm, quản lý, khắc phục các lỗ hổng phần mềm đang tồn tại trên hệ thống.

Các tính năng chính:

  • Liệt kê danh sách lỗ hổng
  • Tổng hợp đưa ra đánh giá mức độ an ninh của hệ thống thông tin
  • Tương tác với người dùng và quản trị thông qua giao diện web trực quan
Sản phẩm liên quan