Mới

Các quy trình canh tác các cây ăn quả

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ

Nhà cung cấp

Các quy trình canh tác gồm Quy trình canh tác cây mít; bưởi Đường lá cam; cây mãng cầu ta; cây xoài Bưởi ở miền ĐNB; Quy trình canh tác chuối Xiêm trên vùng đồi ĐNB; Quy trình canh tác cây chôm chôm và cây bơ ở tỉnh Đồng Nai; Quy trình canh tác nhãn Xuồng cơm vàng ở BRVT; Quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch măng Le ở BRVT; Quy trình nuôi cấy mô đu đủ; Quy trình thu hoạch và xử lý Anolyte để bảo quản một số loại rau trồng ở Bình Dương; Quy trình xen canh cây tiêu với cà phê ở miền ĐNB.
Sản phẩm liên quan