Mới

Chuẩn dược điển USP

Giá 1,000 VND / Sản phẩm

 • Xuất xứ
 • Mã sản phẩm
 • Hình thức thanh toán
 • Điều khoản giao hàng

Nhà cung cấp

Chuẩn dược điển USP hay chuẩn đối chiếu USP được phân phối theo chỉ định của Dược điển Mỹ (US Pharmacopeia). Đựợc sử dụng để xác định thành phần, hoạt tính, chất lượng, độ tinh khiết của thuốc, thực phẩm chức năng và thành phần thực phẩm.

Dược điển Mỹ được Hội đồng Dược điển Mỹ xuất bản hàng năm. Bao gồm các tiêu chuẩn của từng loại chất hóa học, hoạt chất sinh học làm thuốc. Các tài liệu của dược điển Mỹ đang được sử dụng tại nhiều quốc gia khác như dược điển chính thức khi các nước này chưa có dược điển hay tại các nước chưa có chuyên luận hoặc phương pháp kiểm tra chất lượng dược phẩm khi cần tham khảo.

Các tài liệu chuyên luận của USP và các chuẩn dược điển USP đã và đang giúp tạo ra những nền tảng cơ bản để các sản phẩm chăm sóc sức có được sự tin cậy và điều kiện tốt để tiếp cận mọi người.

Công ty Nam Phong (NP Scientific) là đại diện phân phối chính thức chuẩn dược điển USP tại Viêt nam.

Chuẩn Dược điển Mỹ USP đề ra phương pháp thử nghiệm, kiểm tra chất lượng của thuốc và hoạt chất. Bao gồm:
 • Các phương pháp thử nghiệm thuốc và hoạt chất
 • Các hóa chất, thuốc thử, chất chuẩn đối chiếu và dụng cụ cần cho phép thử,
 • Máy móc áp dụng cho phương pháp kiểm tra.
Gần 4000 chất chuẩn dược điển USP đang được cung cấp như chuẩn đối chiếu, hoạt chất tiêu chuẩn cho thuốc. Các chất chuẩn dược điển USP làm tăng sự thuận lợi cho áp dụng tiêu chuẩn USP.

Các chuẩn dược điển USP đang được các cơ quan quản lý và các nhà sản xuất sử dụng. Để đảm bảo rằng các sản phẩm dược phẩm và thực phẩm chức năng có đủ hoạt tính, chất lượng, độ tinh khiết và tính đồng đều.

Danh mục chi tiết chuẩn dược điển USP bao gồm:

 • Chuẩn USP từ A đến C
 • Chuẩn USP từ D đến G
 • Chuẩn USP từ H đến N
 • Chuẩn USP từ O đến R
 • Chuẩn USP từ S đến Z

Chuẩn dược điển USP cho thực phẩm chức năng


Các tiêu chuẩn dược điển USP về thực phẩm chức năng và thành phần bổ xung được công bố trong Food Chemicals Codex (FCC). USP đã tiếp quản FCC từ Viện Y học Mỹ vào năm 2006.

FCC cung cấp tóm lược các tiêu chuẩn được sử dụng quốc tế kiểm soát chất lượng và độ tinh khiết của thành phần thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ xung. Bao gồm chất bảo quản, hương liệu, chất tạo màu và chất dinh dưỡng.

Chương trình xác minh thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ xung

USP cũng tiến hành các chương trình xác minh cho các sản phẩm thực phẩm chức năng và thành phần bổ sung trong thực phẩm. Đây là những chương trình kiểm tra và kiểm toán. Các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của chương trình sẽ được gắn nhãn “USP Verified Supplementary Supplement” Mark trên bao bì.

Chuẩn dược điển USP được nhập khẩu và phân phối bởi:
Công ty Nam Phong:
sales@npsc.vn / 0982 919651 / http://www.npsc.vn
Sản phẩm liên quan