260 sản phẩm phù hợp

Cho thuê nhân công lành nghề và thiêt bị thi công

 Ngày đăng: 21/03/2016 14:48

Cho thuê nhân công lành nghề và thiêt bị thi công

Cung cấp sắt thép, máy móc thiết bị các loại

 Ngày đăng: 21/03/2016 14:45

Cung cấp sắt thép, máy móc thiết bị các loại

Sửa chữa các công trình kết cấu thép, công trình biển

 Ngày đăng: 21/03/2016 14:43

Sửa chữa các công trình kết cấu thép, công trình biển

Thiết kế, chế tạo và lắp đặt các sản phẩm cơ khí

 Ngày đăng: 21/03/2016 14:42

Thiết kế, chế tạo và lắp đặt các sản phẩm cơ khí

Gia công, sửa chữa các thiết bị cơ khí trong ngành khai thác dầu khí

 Ngày đăng: 19/03/2016 14:06

Gia công, sửa chữa các thiết bị cơ khí trong ngành khai thác dầu khí

Khóa đơn

 Ngày đăng: 11/03/2016 15:16

Khóa đơn Mô tả: - Bề mặt: mạ kẽm - Tiêu chuẩn BS1139 - Kích thước : 48.3mm - Trọng lượng: 0.50kg

Kẹp ván

 Ngày đăng: 11/03/2016 15:15

Kẹp ván Mô tả: - Bề mặt: mạ kẽm - Tiêu chuẩn BS1139 - Kích thước : 48.3mm - Trọng lượng: 0.65kg

Kẹp má

 Ngày đăng: 11/03/2016 15:14

Kẹp má Mô tả: - Bề mặt: mạ kẽm - Tiêu chuẩn BS1139 - Kích thước : 48.3mm - Trọng lượng: 0.65kg

Nối ống

 Ngày đăng: 11/03/2016 15:12

Nối ống Mô tả: - Bề mặt: mạ kẽm - Tiêu chuẩn BS1139 - Kích thước : 48.3mm - Trọng lượng: 1.00kg

Khóa chết

 Ngày đăng: 11/03/2016 15:11

Khóa chết Mô tả: - Bề mặt: mạ kẽm - Tiêu chuẩn BS1139 - Kích thước : 48.3mm - Trọng lượng: 0.98kg

Kẹp dầm

 Ngày đăng: 11/03/2016 15:09

Kẹp dầm Mô tả: - Bề mặt: mạ kẽm - Tiêu chuẩn BS1139 - Kích thước : 48.3mm - Trọng lượng: 1.50kg

Khóa xoay

 Ngày đăng: 11/03/2016 15:08

Khóa xoay Mô tả: - Bề mặt: mạ kẽm - Tiêu chuẩn BS1139 - Kích thước : 48.3mm - Trọng lượng: 1,15kg

Cung cấp tàu dịch vụ dầu khí

 Ngày đăng: 10/03/2016 14:31

Cung cấp tàu dịch vụ dầu khí

Modify thiết bị công trình hiện hữu, investigate các sự cố công trình dầu khí.

 Ngày đăng: 09/03/2016 10:07

Modify thiết bị công trình hiện hữu, investigate các sự cố công trình dầu khí.

Các thiết bị công nghệ khác (Fuel gas skid, Pig Trap, C02 snuffing, Nitrogen rack, Open and close drain, enclosure chức máy nén, máy phát)

 Ngày đăng: 09/03/2016 10:01

Các thiết bị công nghệ khác (Fuel gas skid, Pig Trap, C02 snuffing, Nitrogen rack, Open and close drain, enclosure chức máy nén, máy phát)

Tank chứa (Storage Tank, Hot water Tank, Fresh water Tank, Water Filter Tank, Salt Tank)

 Ngày đăng: 09/03/2016 10:00

Tank chứa (Storage Tank, Hot water Tank, Fresh water Tank, Water Filter Tank, Salt Tank)

Chemical Injection System (Chemical Injection skid, Pump skid)

 Ngày đăng: 09/03/2016 09:58

Chemical Injection System (Chemical Injection skid, Pump skid)

Hệ thống điện & điều khiển (Electrical & Control system, control panel)

 Ngày đăng: 09/03/2016 09:57

Hệ thống điện & điều khiển (Electrical & Control system, control panel)

Thiết bị đo đếm (Turbine, Ultrasonic, Orifice, Coriolis Metering Skid)

 Ngày đăng: 09/03/2016 09:56

Thiết bị đo đếm (Turbine, Ultrasonic, Orifice, Coriolis Metering Skid)

Thiết bị tách 02 pha, 03 pha (Separator Skid, Flare Scrubber, Filter Separator, Degasser, 2 pha, 3 pha, distiltion, reactor, oily water)

 Ngày đăng: 09/03/2016 09:54

Thiết bị tách 02 pha, 03 pha (Separator Skid, Flare Scrubber, Filter Separator, Degasser, 2 pha, 3 pha, distiltion, reactor, oily water)

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.