Hệ thống quản lý công văn - văn bản

 Ngày đăng: 02/01/2014 16:06

Hệ thống quản lý công văn và văn bản được nhóm phát triển công ty nghiên cứu trong nhiều năm, dựa trên các ưu điểm và hạn chế các nhược điểm của các phần mềm đang có trên thị trường.

Giá tham khảo: 15,000,000 VND / Phần mềm

Phần mềm quản lý tài sản QLTS 4.1

 Ngày đăng: 22/07/2013 10:06

Phần mềm quản lý tài sản dùng để quản lý chi tiết tài sản, tính toán giá trị tài sản, quản lý công việc với tài sản, các báo cáo tài sản giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới phục vụ cho các đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý doanh nghiệp

 Ngày đăng: 21/10/2012 10:00

Dùng để quản lý đăng ký và báo cáo hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn phục vụ cho các cơ quan có chức năng quản lý thành lập các doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý khiếu tố

 Ngày đăng: 21/10/2012 08:27

Dùng để quản lý, tra cứu, tổng hợp các vụ việc liên quan đến khiếu tố và pháp lý của công dân, cơ quan hành chính nhà nước với các vấn đề như khiếu nại, tố cáo, trợ giup pháp lý.

Phần mềm quản lý thư viện QLTV 2.1

 Ngày đăng: 21/10/2012 08:16

Dùng để quản lý sách, tài liệu lưu giữ trong thư viện, tra cứu tìm kiếm các tài liệu trong thư viện, quản lý đọc giả và các lần mượn trả sách, quản lý các lần nhập và xuất sách tại thư viện.

Phần mềm quản lý học phí QLHP 2.1

 Ngày đăng: 19/10/2012 16:21

Dùng để quản lý từng khoản thu chi đến từng học sinh, Quản lý và báo cáo biên lai thu tiền, báo ăn và tính khẩu phần ăn, Báo cáo dự toán và quyết toán các khoản thu chi học sinh.

Phần mềm tổng hợp số liệu THSL 1.2

 Ngày đăng: 19/10/2012 16:00

Phần mềm THSL dùng để tạo báo cáo, tổng hợp và phân tích số

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.