Mới

Dịch vụ Xây lắp

Giá Liên hệ

Nhà cung cấp

Dịch vụ Xây lắp
-          Gia công chế tạo các hệ thống đường ống công nghệ, trạm khí, bồn chứa, bình áp lực cao;
-          Chế tạo và lắp đặt cầu trục, kết cấu thép, nhà thép tiền chế và các cụm thiết bị công nghệ;
-          Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình điện.
Sản phẩm liên quan