Mới

Fisher Emerson Viet Nam - Đại lý Fisher (một brand của Emerson) tại Việt Nam

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Nhà cung cấp

1 năm
Danh mục những mã hàng của hãng Fisher được phân phối cho khách hàng bởi Hosanavt.
 

Valve 1L9964F0212

Valve 22A3258F132

Valve 29A9703X022

Valve 2U8068F0112

Valve 323B6137F052

Valve 32B7236F022

Valve 33B6137F052

Valve 33B6147F072

Valve 34B0214F032

 High Pressure Regulator 1301F

 High Pressure Regulator 1301G

 262K Y-type filter

Regulators 627 Series 

high-pressure shut-off valves  634 and 634M 

 66 Series direct-operated pressure-reducing regulators 

 66R Series vapor recovery regulators 

 67C High-Pressure Regulators

 67CFR Series direct-operated regulators and filter regulators 

 67D Series direct-operated regulators and filter regulators 

 95 Series regulators

 98 Series Relief Valve or Backpressure Regulator

 Type 119 Switching Valve

 Type 1190 low-pressure gas blanketing valve

 Type 1190 low-pressure gas blanketing valve

 289H relief valve

 627F pilot-operated pressure reducing regulator 

 63EG pilot-operated pressure relief valves

 63EG-98HM Pilot-Operated Relief Valve or Backpressure Regulator

 67C Series direct-operated regulators

  92W pressure-reducing regulator

 99 gas regulator 

  ACE95 Vapor Saver Tank Blanketing Valve

 ACE95Jr is a direct-operated valve

 ACE95Sr Tank Blanketing Valve

 Type ACE97 Pad-Depad Valve

  MR105 Direct-Operated Pressure Reducing Regulators

 VS100 Slam-Shut

 Y692 Gas Blanketing Regulator

 Y695A Series Vapor Recovery Regulators

 Y690A Series Gas Blanketing Regulator

 1061 Rotary Actuator

 1305 Series Pressure Reducing Regulators

 133 Series Pressure Reducing Regulators

 167D Series Switching Valves

 1805 Series Backpressure Regulators and Relief Valves

 2052 Spring-and-Diaphragm Rotary Actuator

 2625 Series Volume Boosters

 299H Series Pressure Reducing Regulators

 3570 Pneumatic Valve Positioner

 3582 Pneumatic Single-Acting Positioner

 3582i Electro-Pneumatic Positioner

 3610J Positioner

 3620J Electro-Pneumatic Positioner

 3620JP Positioner

 3660 Positioner

 3661 Positioner

 3710 Pneumatic Positioner

  3720 Positioner

 377 Trip Valve

 4195K Gauge Pressure Indicating Controller

 4196 Temperature Indicating Controller

 4200 Electronic Position Transmitter

 4660 Pressure Pilot

 585C Piston Actuator

 657 and 667 Actuators

 846 Transducer

 8580 High Performance Butterfly Valve

 C1 Pneumatic Controller and Transmitter

 CS800 Series Regulators

 CV500 Eccentric Plug Valve

 D & DA Control Valves

 D2T FloPro Control Valve

 D3 FloPro Control Valve

 D4 Control Valve

 EZH (Spring-to-Close) and EZHSO (Spring-to-Open) Series regulators

 EZL Series Pressure Reducing Regulator

  EZR Series Pressure Reducing Regulator

 FIELDVUE DVC6200 SIS Digital Valve Controller

 FIELDVUE DVC6200f Digital Valve Controller

 H120 Series Relief Valves

 HP and EH Globe and Angle Valves

 NotchFlo DST Control Valve

 RSS Lined Globe Valve

 T205 Series Tank Blanketing Regulators

 T208 Series Tank Blanketing Vapor Recovery Regulators

 1190 Low-Pressure Gas Blanketing Regulator

 1367 High-Pressure Instrument Supply System

 252 Filter

 310A Pressure Reducing Regulator

 630 Regulator

 92B Self-Powered Control Valve

 92C Self-Powered Control Valve

 92S Self-Powered Control Valve

 99 Pressure Reducing Regulator

 ACE95 Vapor Saver Tank Blanketing Valve

 ACE97 Pad-Depad Valve

 H800 Relief Valves

 HSR Pressure Regulators

 R622 Pressure Reducing Regulator

 SR5 Sanitary Pressure Regulator

 SR8 Sanitary Backpressure Regulator

 1098-EGR and 1098H-EGR Pressure Reducing Regulators

 V250 Control Valve

 V260 Control Valve

 V500 Eccentric Plug Valve

 Vee-Ball V150 Flanged Control Valve

 Vee-Ball V200 Control Valve

 Vee-Ball V300 Flanged Control Valve

 YD And YS Three Way Cage Guided Valves

 Baumann 83000 Baumann Sanitary Valves

 Baumann 84000 high rangeability sanitary aseptic closure diaphragm control valve.

 Baumann 84000 high rangeability sanitary aseptic closure diaphragm control valve.

 Baumann 87000 sanitary aseptic low flow control valve

 easy-e ED, EAD, and EDR single-port control valves

 easy-e ES and EAS general-purpose control valves

 easy-e ET, EAT, and ETR general-purpose control valves

 EW Series easy-e control valves

 EWT-C easy-e cryogenic Control Valves

 easy-e EZ Control Valves

 EZ-C easy Control Valves

 EU Fisher control valve

 FIELDVUE DVC2000 Digital Valve Controller

 FIELDVUE DVC6200 Digital Valve Controller

 GX Fisher Control Valves

 RSS Fisher Control Valves

 YD and YS Fisher Control Valves

 GX 3 Fisher Control Valves

 GX Fisher Control Valves

 MR95 Fisher Regulator

 MR98 Fisher Regulator

 75A Fisher Pressure Reducing Regulators

 92B Fisher Vapor Recovery Regulators

 92C Self-Powered Control Valve

 92S Self-Powered Control Valve

 MR108 Direct-Operated Backpressure Regulators

Ngoài ra, Hosanavt cũng stock và phân phối pressure regulator, van điều khiển của những nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

Sản phẩm liên quan