Mới

Máy gieo sạ mộng mạ

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Nhà cung cấp

1. Tính năng kỹ thuật:
- Thực hiện gieo thẳng mộng mạ trên ruộng bùn;
- Mộng mạ được gieo thành hàng, mật độ cây trên một m2 tương đối đều, ít phụ thuộc vào đặc tính của mộng mạ;
- Máy một người kéo, có thể đạt năng suất gieo sạ 0,7 ha/ngày;
-  Máy hai người kéo có thể đạt năng suất gieo sạ 1,4 ha/ngày.
 2. Sản phẩm bao gồm:
-  Bản thiết kế máy.
- Máy gieo sạ một người kéo.
- Máy gieo sạ hai người kéo.
 3. Hình thức chuyển giao:
- Chuyển giao cong nghệ: Giao bản thiết kế và hướng dẫn chế tạo, lắp ráp máy cho cơ sở hoặc cá nhân sản xuất cơ khí;
- Chuyển giao sản phẩm: Giao máy sản phẩm cho người sử dụng;
 4. Các thông tin khác:
- Máy có kết cấu đơn giản, dễ dàng chế tạo, lắp ráp, điều chỉnh;
- Giá thành của máy không cao;
- Sử dụng dễ dàng.
Sản phẩm liên quan