Mới

Quy trình công nghệ nuôi trồng nấm mỡ

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Nhà cung cấp

Mô tả:
Nấm mỡ được trồng vào mùa đông, nhiệt độ thích hợp khi ươm sợi từ 24 –25oC, khi ra quả thể thích hợp từ 16 – 18o C, nguyên liệu sử dụng chủ yếu là rơm và rạ (năng suất trồng trên rạ cao hơn trên rơm). Thời gian làm ướt và ủ rơm rạ từ 15/10 – 15/11. Diện tích cần sử dụng cho 1 tấn rơm rạ là: 30 – 50 m2. Có thể làm 3- 4 tầng dàn như dàn khoai tây vững chắc để tiết kiệm diện tích nhà.
Sản phẩm liên quan