Mới

Tủ sấy dược liệu

Giá 2,000,000 VND

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Điều khoản giao hàng

Nhà cung cấp

1 năm

2. Có thể điều khiển nhiệt độ sấy, thời gian sấy/ Control drying temperature, drying time
3. Hầu hết khí nóng được tuần hoàn trong tủ, đảm bảo hiệu quả nhiệt độ cao và tiết kiệm năng lượng/ Most hot air is circulated in a cabinet, ensure efficient high temperature and save energy
4. Tiếng ồn thấp, hoạt động êm và dễ dàng bảo dưỡng/ Low noise, smooth operation and easy maintenance
5. Bảo ôn và roong làm kín đảm bảo giảm tiêu hao nhiệt độ ra môi trường/ Insulation and rubberextrusions reduce temperature consumption to the environment

Sản phẩm liên quan